Converteerbare obligatielening

Nieuwe dienst bij DuurzaamInvesteren.nl

Wat is een converteerbare obligatielening en hoe werkt het?

In het kort: Een converteerbare obligatielening is een lening die wordt omgezet in aandelen van het bedrijf dat de lening heeft uitgegeven.

Een converteerbare obligatielening combineert dus de eigenschappen van zowel een obligatie als een aandeel, waardoor je als investeerder ook van beide voordelen kunt profiteren.  
Bedrijven kunnen converteerbare obligaties uitgeven als een manier om kapitaal aan te trekken zonder onmiddellijk aandelen uit te geven. Het is dus voor beide partijen een kans om te profiteren: investeerders vertrouwen erop dat het bedrijf zal groeien en dat hun obligatielening uiteindelijk wordt omgezet in waardevolle aandelen en uitgevende instellingen vertrouwen erop dat investeerders hen steunen in hun groei.

Hoe werkt een converteerbare obligatielening? 

Er zijn twee soorten converteerbare obligatieleningen, de gewone en de omgekeerde. Op deze pagina spreken we alleen van de gewone converteerbare obligatielening. 

Als investeerder “koop” je eerst een obligatielening tegen een vaste rente en looptijd. Tijdens de looptijd ontvang je als investeerder een vast rendement in de vorm van rentebetalingen op de obligatie. Het moment van converteren (looptijd) is op het moment van investeren al bepaald. Na het einde van de looptijd wordt de obligatielening omgezet in aandelen van de uitgevende instelling, tegen een vooraf vastgestelde conversieprijs. 

Gevisualiseerd

Hoe werkt een converteerbare obligatielening? 

Obligatielening

Investering in/deelname aan een langlopende (obligatie)lening met vaste rente.

Converteerbare obligatie

Een obligatielening die tegen vooraf gestelde voorwaarden omgezet kan worden in aandelen.

Aandeel

Een stukje eigendom van een bedrijf, met koersrendement.

Wat zijn de voordelen en risico’s van een converteerbare obligatielening?  

Een van de belangrijkste voordelen van converteerbare obligaties voor investeerders is het potentieel voor kapitaalgroei. Het biedt investeerders de mogelijkheid om de vruchten te plukken van de waardeontwikkeling van een bedrijf, terwijl ze voor moment van conversie ook recht hebben op een vast rendement in de vorm van rente. Echter, net als bij elke vorm van beleggen, zijn er ook risico's verbonden aan converteerbare obligaties. Een van de belangrijkste risico's is het risico van waardedalingen van een onderneming. Als de marktwaarde van de uitgevende instelling daalt, kan de waarde van het aandeel na conversie ook dalen.
 
Bovendien zijn converteerbare obligaties vaak onderhevig aan dezelfde risico's als gewone obligaties, zoals renterisico en kredietrisico en investeer je vaak in startende bedrijven (scale-ups), in opkomende markten en/of landen. 

In het algemeen kunnen converteerbare obligaties een aantrekkelijke beleggingsoptie zijn voor investeerders die op zoek zijn naar een balans tussen vast rendement en potentieel voor kapitaalgroei. Lees je goed in en maak als investeerder een weloverwogen beslissing over je beleggingsportefeuille, door de risico's en kenmerken van converteerbare obligaties te begrijpen en zorgvuldig af te wegen. 

Voorbeeldberekening van een converteerbare obligatielening

Investeerder X besluit om een converteerbare obligatielening van €75.000 aan te bieden aan een uitgevende instelling Y. De obligatielening heeft een rente van 8,00% en een looptijd van drie jaar. Na drie jaar heeft investeerder X de mogelijkheid (mits zo aangeboden in de projectdocumentatie bij het project door de uitgevende instelling) om de obligatielening om te zetten in aandelen met een korting van 10,00%, of uitgevende instelling Y moet de obligatielening terugbetalen.  

Scenario 1: Conversie met korting bij conversie na drie jaar  

Stel dat uitgevende instelling Y erin slaagt een financieringsronde te voltooien waarbij het bedrijf wordt gewaardeerd op €1.000.000 na drie jaar, met een aandelenprijs van €1 per aandeel. Investeerder X besluit de obligatielening om te zetten in aandelen, profiterend van de 10,00% conversiekorting.  

De waardering van het bedrijf is €1.000.000, dus met de korting van 10,00% betaalt investeerder X effectief slechts €900.000 voor de aandelen. Investeerder X krijgt €75.000 (hoofdsom) + €19.478 (rente) en krijgt daarvoor €103.926 aandelen terug (€94.478 + €9.448 (conversiekorting)). 

Scenario 2: Terugbetaling na drie jaar  

Als uitgevende instelling Y er niet in slaagt om verdere financiering te verkrijgen binnen de termijn van de obligatielening van drie jaar, moet het de obligatielening terugbetalen aan investeerder X. De uitgevende instelling Y moet, indien de obligaties niet geconverteerd worden in aandelen door de uitgevende instelling, de obligatielening terug betalen over een periode van vijf jaar, nadat besloten is om niet tot conversie over te gaan.  

In dit geval moet uitgevende instelling Y na de eerste drie jaar de initiële obligatielening van €75.000 + €19.478 terugbetalen aan investeerder X. De wijze van terugbetalen en aflossing kan variëren per project en is bepaald in de projectdocumentatie bij het betreffende project.   

Waar moet je nog meer op letten? 

Niet alle investeringskansen bij DuurzaamInvesteren.nl zijn converteerbare obligaties. Wanneer dit wel zo is staat het aangegeven in de projectdocumentatie bij de desbetreffende propositie/uitgevende instelling.  

Op dit moment is het nog niet mogelijk om obligatieleningen en converteerbare obligaties te verhandelen binnen DuurzaamInvesteren.nl. 

Bekijk de projecten

Onze openstaande investeringskansen

DLE B.V.
DLE B.V.

Groeifinanciering

DLE B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de groei van de onderneming. DLE B.V. helpt particuliere woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden van A tot Z om hun pand te verduurzamen.In 2023 heeft de DLE B.V. totaal 451 installaties uitgevoerd (376 zonnepanelen, 70 warmtepompen en 5 batterijen) met een omzet van ruim €4,6 miljoen
 
Tot nu toe geïnvesteerd
€135.250
Minimaal bedrag
€300.000
45%
Streefbedrag
€400.000
33%
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Alled Horticulture Lighting B.V.
Alled Horticulture Lighting B.V.

Werkkapitaal financiering

Alled Horticulture Lighting B.V., handelsnaam Euonia, biedt de mogelijkheid om te investeren in de financiering van het werkkapitaal om zo de tuin- en kasbouw te stimuleren en te verduurzamen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar
Tot nu toe geïnvesteerd
€275.250
Minimaal bedrag
€750.000
36%
Streefbedrag
€1.000.000
27%
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Trio Solar 11 B.V.
Trio Solar 11 B.V.

Verduurzaming horticultuur productiefaciliteit

Trio Solar 11 B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,50% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. Deze obligatielening heeft als doel om de acquisitie van grond en opstal te financieren in Tinte. Met al haar projecten streeft Trio Investment B.V. -  de marktvertegenwoordiger van Trio Solar 11-  ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een groot aandeel te hebben in de Nederlandse energietransitie.
Tot nu toe geïnvesteerd
€289.750
Minimaal bedrag
€1.500.000
19%
Streefbedrag
€4.500.000
6%
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Entoria Energy Pte. Ltd
Entoria Energy Pte. Ltd

Converteerbare obligatielening

Entoria Energy Pte Ltd. biedt de mogelijkheid om te investeren in het realiseren van de verdere uitrol van de pijplijn aan duurzame energie-oplossingen, van ca. 3 GW. De obligatielening kent een converteerbaar karakter met uiteindelijke toetreding, bij conversie, als aandeelhouder in Entoria.De looptijd tot conversie van de converteerbare obligatielening is maximaal 3 jaar. De latente rente bedraagt 10,00% en bij conversie ontvang je ook een korting van 20,00%.
Tot nu toe geïnvesteerd
€86.000
Minimaal bedrag
€1.000.000
8%
Streefbedrag
€3.000.000
2%
Latente rente op jaarbasis
10,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Converteerbare obligatie
Status
Nu open