SDG's: wat zijn dat?

Duurzaamheid inzichtelijk en meetbaar

SDG's: wat zijn dat?

SDG staat letterlijk voor Sustainable Development Goals. Ofwel; duurzame ontwikkelingsdoelen. Door de Verenigde Naties zijn in 2015 in totaal 17 doelen vastgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze doelen zijn gebaseerd op een holistische benadering en richten zich op sociale, economische en ecologische aspecten.

Publicatiedatum: 4 October, 2023

SDG’s en DuurzaamInvesteren.nl

Wat is de connectie tussen SDG's en DuurzaamInvesteren.nl? Een focus op duurzaamheid zit bij DuurzaamInvesteren.nl in het DNA van het bedrijf, maar we zijn ook van mening dat duurzaamheid een breder begrip is dan alleen focus op het klimaat en CO2-uitstoot. Daarom is ons streven om in 2023 om de projecten op ons platform te linken aan de SDG-doelen. Hiermee wordt duidelijk inzichtelijk waar een project aan bijdraagt.

Met de diversifiëring van projecten en een groeiend aanbod, worden de projecten op ons platform al onderverdeeld in verschillende sectoren, van e-mobility en circulaire economie tot biologische landbouw. Met de toevoeging van SDG’s kun je dus als investeerder steeds beter een eigen afweging maken waar je in wil investeren.

Dit blog dient als leidraad en geeft verdieping over de SDG-doelen.

Welke 17 doelen zijn er?

De zeventien doelen vallen uiteen in 169 subdoelen, die meetbare eenheden koppelen aan de bredere thema’s.

Enkele van de 17 doelen (thema’s) die je op DuurzaamInvesteren.nl ziet terugkomen, zijn:

Onze projecten en SDG’s

In de regel dient een potentieel project voor op ons platform bij te dragen aan minstens één SDG-doel. Maar het kan ook zijn dat projecten op meerdere doelen impact maakt. Zo kan een project scoren op Aanpak klimaatverandering én Goede gezondheid & welzijn, een project binnen de sector biologische landbouw zou hier goed onder kunnen vallen.

Ook kan het zijn dat een project negatief bijdraagt aan een SDG-doel, een oorzaak hiervan kan zijn de productie van zonnepanelen waarbij wel CO-2 uitstoot vrijkomt. Ook eventuele negatieve impact wordt aangegeven per project.

In deze sectoren kan je investeren:

Via onze lopende projecten heb je direct een handig overzicht van de duurzame aanbiedingen die bijdragen aan 1 of meer van de 17 Sustainable Development Goals. Voorbeelden van sectoren waarin je kan investeren zijn:

Duurzame energie

Windmolens, zonnepanelen en waterkracht zijn bewezen bronnen voor duurzame energie. Er komen steeds meer energie-opwekkers en opslaginnovaties. Voor zowel de ontwikkeling als voor de realisatie zoeken projectontwikkelaars en ondernemers financiering.

Ontdek meer over duurzame energie

Circulaire economie

Een volledig circulaire economie in 2050 betekent dat bedrijven nu moeten investeren in manieren om grondstoffen hoogwaardig te hergebruiken. Het is belangrijk dat productieketens nieuwe, duurzame businessmodellen ontwikkelen.

Hoe werkt investeren in de Circulaire economie?

Biologische landbouw

Biologische landbouw is essentieel om de transitie te maken naar een manier van boeren die goed is voor onze grond, mens én natuur. Denk aan plantaardige voeding. Deze branche innoveert, groeit en draagt oplossingen aan voor de reductie van de CO2 footprint en stikstofuitstoot van de bio-industrie. 

Investeren in Biologische landbouw