Missie & Algemene informatie

ECHT RENDEMENT. ECHT DUURZAAM.

Een combinatie van echt financieel en maatschappelijk rendement. Een investering die dubbel rendeert.
Klinkt dat ideaal? Dat is precies waar DuurzaamInvesteren.nl voor staat.

Als grootste investeringsplatform voor duurzame projecten in Nederland willen wij u de mogelijkheid bieden om uw geld echt duurzaam te laten renderen. U investeert rechtstreeks in aandelen of obligaties van deze projecten en ontvangt de dividenden of rente- en aflossingsbetalingen op uw rekening. Het goede gevoel dat u duurzaam investeert is natuurlijk een hele waardevolle bonus! 

 

Transparante informatievoorziening

DuurzaamInvesteren hecht aan een transparante informatievoorziening. Informatie over gefinancierde projecten, waaronder (netto) rendement, looptijd en eventuele betalingsachterstanden, is publiekelijk beschikbaar op de betreffende pagina’s van de website DuurzaamInvesteren.nl.

Sinds de lancering in medio 2014 is er via DuurzaamInvesteren.nl reeds voor meer dan €160 miljoen financiering opgehaald door aanbieders van proposities op het platform. Op de statistieken pagina treft u een handzaam tabel overzicht van de status van alle proposities die via DuurzaamInvesteren.nl zijn gefinancierd.

 

AFM vergunning

DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning als beleggingsonderneming, conform artikel 2:96 Wft, en staat onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

 

De website DuurzaamInvesteren.nl

DuurzaamInvesteren.nl is een online marktplaats waar enerzijds ontwikkelaars van duurzame projecten een investeringsaanbod (propositie) onder de aandacht van beleggers kunnen brengen en anderzijds beleggers hier een investering in kunnen doen. De hiervoor benodigde functionaliteit is geïntegreerd in de website.

Goed voor u om te weten is dat DuurzaamInvesteren.nl:

  • alleen transacties verwerkt en niet bemiddelt namens propositiehouders of beleggers;
  • geen financieel advies verschaft aan beleggers;
  • geen onderdeel is van de geldstromen en geen gelden onder zich houdt;
  • zelf geen proposities aanbiedt op het platform.

Meer informatie over het gebruik van de website is te vinden in de Algemene Voorwaarden.

 

ADDITIONELE INFORMATIE OVER DUURZAAMINVESTEREN

DuurzaamInvesteren is een handelsnaam van Crowdinvesting B.V., een Nederlandse besloten vennootschap die is opgericht met als doel, onder andere, de in eigen beheer ontwikkelde crowdinvesting infrastructuur te exploiteren. Deze infrastructuur omvat onder meer de benodigde IT infrastructuur, juridische kennis en onderliggende bedrijfsprocessen om veilig, online transacties te effectueren.

  • Crowdinvesting B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58407529.
  • Crowdinvesting B.V. heeft een vergunning conform artikel 2:96 Wft en is opgenomen in de registers van de AFM.
  • Crowdinvesting B.V. is een initiatief van M.E. Aparicio Torres (CEO), B.J.C. Pieters (CFO), YARD ENERGY Investments B.V., en Enviu Participations B.V. (www.enviu.org).
  • De huidige aandeelhouders van Crowdinvesting B.V. zijn YARD ENERGY Investments B.V. en Greenchoice.

De Directie van Crowdinvesting B.V. bestaat uit twee personen. Beslissingen worden genomen conform de statuten. Bij besluiten waarbij de onafhankelijkheid van de compliance functie of de risk functie aan de orde is, is de stem van deze desbetreffende functieverantwoordelijke doorslaggevend.

De functies zijn als volgt verdeeld:

  • Dhr. Aparicio: Algemene bedrijfsvoering risk management
  • Dhr. Pieters: Finance en compliance
  M.E. (Enrique) Aparicio Torres (CEO)
enrique@duurzaaminvesteren.nl
Bekijk het profiel op LinkedIn
     
 
  B.J.C. (Barry) Pieters (CFO)
barry@duurzaaminvesteren.nl
Bekijk het profiel op LinkedIn
     

 

Crowdinvesting B.V. heeft een externe compliance officer aangesteld. Crowdinvesting kent geen Raad van Commissarissen en geen Raad van Advies.

Altijd op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.