Hans van der Pouw

Prettig kennismaken

Hans van der Pouw

Financieel Directeur

"Bezie de dag met een lach"

Waar krijg je energie van in het leven/ op de werkvloer? 

Ik krijg energie van mensen met een gezonde dosis ambitie en humor. Inhoudelijk krijg ik ambitie van het oplossen en versimpelen van complexe problemen. Met elkaar succesvol zijn en elkaar succes gunnen vind ik in samenwerkingen heel belangrijk. 

Wat vind je belangrijk aan duurzaamheid? 

Voor mij is duurzaamheid het vinden van een balans tussen sociale gelijkheid, milieubescherming en economische groei. Als ik door de ogen van mijn kinderen kijk gaat het er mij om dat ook generaties na mij een menswaardig bestaan met gelijkwaardige kansen op een gezonde planeet hebben. Om dat te waarborgen zal mijn generatie andere keuzes moeten maken.  

Welke ervaringen neem je mee vanuit je vorige werk? 

Ik functioneer niet goed in organisaties die alleen maar leven en redeneren vanuit een absoluut korte termijn denken en doen. Ik heb ervaren hoe het is en wat ervoor nodig is om als eindverantwoordelijke een goede belangenafweging te maken van alle stakeholders. Door te vertragen kun je ook versnellen. Met andere woorden: je mag voor het nemen van cruciale beslissingen best even de tijd nemen. 

Meer medewerkers

Ontmoet het hele team

Jonathan Galenkamp

Senior Investment Analyst Duurzame Bedrijfsfinanciering

Lees meer

Martijn Rijk

Head of Business Development

Lees meer