Investeren of beleggen in circulaire economie

Investeren

Investeren of beleggen in circulaire economie

Een volledige circulaire economie in 2050, Nederland heeft ambitieuze plannen. In een circulaire economie verliezen grondstoffen, onderdelen en producten door gesloten kringlopen hun waarde zo min mogelijk. In tegenstelling tot een lineaire economie waar we soms maar één keer gebruik maken van een product. Uit deze transitie ontstaan veel nieuwe circulaire businessmodellen. Circulaire ondernemers kunnen met hun financieringsvraagstuk terecht op DuurzaamInvesteren.nl. DuurzaamInvesteerders maken zelf de afweging om te investeren in welke projecten en voor hoeveel.    

Wat is de circulaire economie? 

Nederland staat nog aan het begin van een volledige circulaire economie. Ongeveer 6 procent van de bedrijven onderneemt circulair op dit moment. Om de doelen in 2050 te realiseren moeten (bestaande) bedrijven op zoek naar nieuwe businessmodellen. Dit begint vaak al op product niveau. Welke grondstoffen gebruik je? En kunnen deze aan het einde van de levensduur worden hergebruikt? Door na te denken over de negen ‘R's’ – rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufactoring, repurpose, recycle en recover – krijgen producten een tweede leven. Er ontstaat dus een gesloten cirkel wat leidt tot minder verspilling.  

Samenwerking binnen de keten is nodig om de transitie naar circulair te maken. Maar dit is niet altijd eenvoudig. Veel nieuwe circulaire businessmodellen gaan uit van bruikleen waarbij producten weer terugkomen. Dit soort businessmodellen vragen vaak om meer voorfinanciering. DuurzaamInvesteren.nl biedt circulaire ondernemers of ondernemers in de transitie naar een circulaire onderneming een platform voor financiering. DuurzaamInvesteerders kunnen investeren in circulaire bedrijven en projecten. Hiermee draag je als investeerder niet alleen een steentje bij aan de transitie naar een circulaire economie, maar ontvang je tegelijkertijd rendement op je investering. 

circulaire economie energietransitie

Investeren in de circulaire economie in 5 stappen:

Bij DuurzaamInvesteren.nl staat de eigen keuze centraal. DuurzaamInvesteerders kiezen in welke projecten zij investeren en voor hoeveel. Weten hoe werkt? Investeren via DuurzaamInvesteren.nl gaat in 5 stappen: 

  • Stap 1: Lees goed alle voorwaarden en beoordeel of investeren via een online beleggingsplatform bij je past. 

  • Stap 2: Maak een profiel aan en kies of je je wil aanmelden voor onze investeringsalerts. Dan ontvang je 48 uur voor een nieuw project live gaat, een mail met nieuwe investeringskansen;

  • Stap 3: Kies in wat voor soort projecten je wilt investeren, voor welk bedrag en tegen welke voorwaarden;

  • Stap 4: Selecteer het gewenste project en schrijf je in. Hierna geldt een betaaltermijn van 4 dagen. Je wettelijke bedenktermijn verschilt van 4 of 14 dagen, afhankelijk of een project onder de ECSPR- of MiFID-vergunning valt. Op de projectdetailpagina's staat beschreven welke bedenktermijn er gehanteerd wordt.

  • Stap 5: Ontvang rente en aflossing. 

    DuurzaamInvesteren.nl heeft twee verschillende vergunningen als beleggingsonderneming: De ECSPR-vergunning geldt voor projecten tot en met €5 miljoen per project. De MiFID-vergunning geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5 miljoen.

Meer weten over investeren via DuurzaamInvesteren.nl?

Registreer op DuurzaamInvesteren.nl  

Je bent klaar om duurzaam te investeren! Op DuurzaamInvesteren.nl kun je investeren in diverse aanbiedingen op het gebied van duurzaam ondernemen. Bijvoorbeeld binnen de duurzame energie sector zoals in wind- en zonne-energie, maar ook in duurzame landbouw-, plantaardige voeding- en circulaire projecten en bedrijven.