Investeren of beleggen in windenergie

Investeren

Investeren of beleggen in windenergie

Windenergie is een belangrijk bron van schone energie, sterker nog: zonder windenergie kan Nederland de energietransitie niet realiseren. Ondernemers of initiatiefnemers van windmolenparken kunnen voor (co-)financiering terecht op ons platform. Op DuurzaamInvesteren.nl kunnen particuliere beleggers investeren in deze windenergieprojecten. Met burgerparticipatieprojecten wordt bijvoorbeeld extra draagvlak gecreëerd voor de bouw van extra windmolens. Zo profiteren omwonenden van het windpark ook financieel mee. Benieuwd in welke projecten je nog meer kunt investeren?  

Ontwikkelingen in de windenergie

De opwekking van energie is voor 73,8 procent afkomstig uit fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en steenkool zijn niet onuitputtelijk en zorgen voor CO2 uitstoot. Om aan de klimaatdoelen te voldoen is een energietransitie noodzakelijk waarbij duurzame energiebronnen zoals windenergie fossiele brandstoffen vervangen. In 2050 moet windenergie voor 40 tot 50 procent voorzien in de elektriciteitsbehoefte in Nederland. Nu is dat nog 13 procent.  

Desalniettemin groeit de markt voor windenergie flink. In het afgelopen jaar steeg het energieverbruik uit windmolens op zee met 71 procent ten opzichte van 2020, omdat Nederlandse windparken op zee het hele jaar operationeel waren. De totale capaciteit aan Nederlandse windmolens was in 2021 7700 MW, een stijging ten opzichte van 2020. Dit is vooral te danken aan nieuwe windmolens op land (CBS).   

Investeren en beleggen in windenergie via DuurzaamInvesteren.nl 

Heb je interesse in investeren in windenergie? Neem onderstaande stappen goed door en ga aan de slag: 

  • Lees goed alle voorwaarden en beoordeel of investeren via een online beleggingsplatform bij je past;

  • Maak een profiel aan, wij sturen je 48 uur van tevoren investeringsalerts van nieuwe investeringskansen; 

  • Kies in wat voor soort projecten je wilt investeren, voor welk bedrag en tegen welke voorwaarden;  

  • Selecteer aanbiedingen en schrijf je in. Hierna geldt een bedenk- en betaaltermijn van max. 14 dagen; 

  • Ontvang rente en aflossing.

Bij DuurzaamInvesteren staat je eigen keuze centraal. DuurzaamInvesteerders bepalen zelf in welke projecten zij investeren en voor hoeveel. Je kunt regelmatig investeren in duurzame projecten, zoals windenergieprojecten. Benieuwd naar openstaande projecten? Bekijk dan onze projectpagina.