Trio Investment B.V.
Trio Investment B.V.

Trio Investment B.V.

Portfolio energieprojecten (ronde 2)

Trio Investment B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter voorfinanciering van de pijplijn aan energieprojecten, onder meer zonne-energie en warmte-energie. Deze zal een totale omvang van 130 MW aan warmte-energie omvatten, en een totaal vermogen van 230 MW aan zonne-energie. 

Na reeds eerder €848.500 succesvol gefinancierd te hebben is dit de tweede ronde aan obligatieleningen.

Vragen over dit project? Schrijf je in voor ons online vragenuur op 15 juli, van 12:00 tot 13:00

Tot nu toe geïnvesteerd

€429.750

Nog maximaal 2 weken en 11 uur om te investeren!

85%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
28%
Voortgang streefbedrag
€1.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Inschrijving gestart op
zondag 30 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
zondag 28 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Trio Investment B.V.
Trio Investment B.V.

Financiering van een portfolio van energieprojecten, waaronder 230 MW aan zonne-energie en 130 MW aan warmte-energie


Adres

Wassenaarseweg 20
2596CH 's-Gravenhage

Over dit project

Deze obligatielening vormt de tweede ronde van Trio Investment B.V. De uitgevende Instelling maakt deel uit van de Trio Groep. Binnen de Trio Groep zijn alle afzonderlijke SPV's, projectentiteiten, gecontracteerd, waarvoor Trio Investment B.V., tegen een vergoeding voor projectontwikkeling, de netverzwaringen en projectontwikkelingskosten zal ontwikkelen. 

Na oplevering van Trio Investment B.V. naar een projectentiteit zal het project langjarig geëxploiteerd worden om zo de energietransitie te versnellen in Nederland.

Over de aanbieder

Trio Investment B.V., marktvertegenwoordiger van de Trio-Groep, beoogt met al haar projecten een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een groot aandeel te hebben in de Nederlandse energietransitie.

Trio Investment B.V. kreeg subsidie voor 311 megawattpiek zonnepanelen. Het nu beschikte vermogen van 311 megawattpiek is een van de grootste successen voor een individueel bedrijf in de geschiedenis van de SDE+(+). Voor meer informatie, klik hier.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Trio Investment B.V. beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening maximaal €1.500.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter voorfinanciering van de pijplijn aan energieprojecten, onder meer zonne-energie en warmte-energie.

De obligatielening biedt een rente van 9,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal in de eerste jaar 20% aflossen, in het tweede jaar 30% aflossen en in het laatste jaar zal het restant, van 50%, afgelost worden.

Uitgevende instelling:

Trio Investment B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €1.500.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

De obligatielening zal afgelost worden conform een gedeeltelijke aflossing aan het einde van ieder jaar van de looptijd, zoals weergegeven in het informatiememorandum:

 • Aan het einde van het eerste jaar wordt 20% van de lening afgelost.
 • Aan het einde van het tweede jaar wordt 30% van de lening afgelost.
 • Aan het einde van het derde jaar wordt 50% van de lening afgelost.
Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de vastgelegde raamovereenkomsten met derde partijen, projectontwikkeling overeenkomsten en additionele inkomsten die daaruit gegenereerd worden
 • Aanpassingen in de onderliggende raamovereenkomsten zullen ten alle tijden voorgelegd moeten worden aan de Stichting.

Bij het aantrekken van additionele financiering voor de uitbreiding van de pijplijn aan energieprojecten worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen. Alle wijziging in de onderliggende contracten dienen voorgelegd te worden  aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

Daarnaast dienen wijzigingen in de vooraf afgesproken ontwikkelingsvergoeding ten alle tijden te worden voorgelegd aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €306,25 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,44%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Als marktvertegenwoordiger en investeerder streeft Trio Investment B.V. ernaar een substantiële bijdrage te leveren aan de Nederlandse energietransitie. Met trots kondigen zij aan dat het in de SDE++ ronde van 2023 aanvragen door hen zijn ingediend voor meer dan 300 MW aan duurzame projecten. Dit is een belangrijke mijlpaal in haar ambitie om een toonaangevende speler te worden in de duurzame energiesector.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van het niet realiseren van de pipeline aan projecten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €2.348.500 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Trio Investment B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening