Solel Imathias S.A.
Solel Imathias S.A.

Solel Imathias S.A.

Vernieuwing Zonnepark

Solel Imathias S.A. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% (plus extra 0,90% belastingvoordeel) senior obligatielening met een looptijd van van 5 jaar. Deze obligatielening heeft als doel de financiering van de vervanging en het recyclen van de oude zonnepanelen. Met de vervanging van de zonnepanelen is een investering van ca. €400.000 gemoeid.

Het geïntegreerde gebruik van de nieuwe zonnepanelen installaties zal een positief effect hebben op de jaarlijkse energieproductie, wat zowel economisch rendabel is als energie-efficiënt.

Vragen over dit project? Schrijf je in voor ons online vragenuur op 15 juli, van 12:00 tot 13:00

Tot nu toe geïnvesteerd

€132.750

Nog maximaal 1 week en 3 dagen om te investeren!

44%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
33%
Voortgang streefbedrag
€400.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Inschrijving gestart op
woensdag 26 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
woensdag 24 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Solel Imathias S.A.
Solel Imathias S.A.

Financiering van het recyclen van de oude zonnepanelen en het vernieuwen en optimaliseren van de huidige installatie


Adres

Amfitheas Avenue & Pikrodafnis 187
Palaio Faliro, Athens (Greece)

Over dit project

Solel Imathias S.A. is opgericht als exploitatiemaatschappij en is een dochteronderneming van HSPE Investment B.V. (“HSPE”), een investeringsmaatschappij met een focus op hernieuwbare energie in zon- en infrastructuur rijke landen. HSPE Investment BV (HSPE) heeft in 2013 het zonnepark ontwikkeld en geïnstalleerd op een totaal perceel van 130.000 m2 in Imathia (Noord-Griekenland). Het zonnepark heeft een langjarig afnamecontract, installatie- en onderhoudscontract, subsidietoekenning en aansluiting op het net. 

Na vervanging en optimalisatie van de zonnepanelen, ca. 3.770 zonnepanelen, zal het zonnepark een geïnstalleerde capaciteit hebben van ca.  1.999 kWp met een verwachte jaarlijkse energieproductie van ca. 2.719 MWh. Voor het zonnepark is een 20-jarige subsidie verkregen vanuit een Grieks staatsagentschap, waaronder subsidie wordt ontvangen voor de met het zonnepark opgewekte elektriciteit voor een resterende periode van 9 + 7 jaar (er geldt een lager tarief voor de 7 jaar). De elektriciteit wordt afgenomen door hetzelfde staatsagentschap tegen de vastgestelde marktprijs op de Europese energiemarkt. Met de grondeigenaar is een retributieovereenkomst gesloten voor 25 jaar met een resterende periode van 14 jaar.

Over de aanbieder

HSPE Investment B.V. is opgericht in 2012, met als uitsluitend doel het ontwikkelen, bouwen, aanhouden en exploiteren van zonneparken. Daartoe investeerde het bedrijf, na diepgaand marktonderzoek begin 2010, in meerdere fotovoltaïsche energiecentrales voor hernieuwbare energie in Europa, met een focus op de Griekse energiemarkt. Het bedrijf heeft een team in zowel Nederland als Griekenland om snel en gericht te kunnen inspelen op de lokale ontwikkelingen. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt de senior obligatielening uit te geven om €400.000 op te halen ter financiering van de vervanging en het recyclen van de oude zonnepanelen. Met de vervanging van de zonnepanelen is een investering van ca. €400.000 gemoeid. 

De obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar en zal volledig lineair afgelost worden gedurende de looptijd.

Uitgevende instelling:

Solel Imathias S.A.

Obligatielening: Minimaal €300.000 en maximaal €400.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,00% op jaarbasis. Additioneel is er na invulling van het 'Tax Identification Number' document 0.90% rentevoordeel terug te vorderen bij de Belastingdienst.

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald

Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Lineair over de looptijd

Zekerheden:

Ter nakoming van de verplichtingen onder de Obligatielening door de uitgevende instelling, word op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende onvoorwaardelijke garantie verstrekt:

  • De verplichtingen van de uitgevende instelling aan obligatiehouders worden gegarandeerd door de garantgever –HSPE Investment B.V. – de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. In geval de uitgevende instelling, om welke reden dan ook niet aan haar verplichtingen jegens obligatiehouders voldoet, kunnen de verplichtingen onder de obligatielening ook op de garantgever worden verhaald.
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €317,50 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,39%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De jaarlijkse duurzaam opgewekte elektriciteit van het zonnepark heeft een CO2 besparing van 804.824 kg CO2 per jaar en kan ca. 777 huishoudens van groene stroom voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming; waaronder het risico van vertraagde oplevering;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €400.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Solel Imathias S.A., de uitgevende instelling van de senior obligatielening