SEI 24 Solar (U) Ltd.
SEI 24 Solar (U) Ltd.

SEI 24 Solar (U) Ltd.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Het Canadese bedrijf Sawa Energy, het moederbedrijf van de uitgevende instelling SEI 24 Solar, biedt de mogelijkheid om te investeren in een 8,50% senior obligatielening met een looptijd van 3,5 jaar voor de financiering van de portefeuille zonnestroomsystemen in Oeganda.

De pijplijn van Sawa Energy voor nieuwe klanten bestaat uit grote telecombedrijven, ziekenhuizen, banken en industriële faciliteiten. De gecontracteerde afnamecontracten kennen allen een looptijd van tussen de 10 en 25 jaar, tegen vooraf afgesproken tarieven.

Het snelgroeiende bedrijf is inmiddels de grootste bouwer van zonne-energie op daken in Rwanda en Oeganda, met gerenommeerde partners als het Nederlandse e3 Partners en het Oost-Afrikaanse Renew Capital achter zich.

Vragen over dit project? Schrijf je in voor ons online vragenuur op 15 juli, van 12:00 tot 13:00

Tot nu toe geïnvesteerd

€86.000

Nog maximaal 1 week en 6 dagen om te investeren!

57%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
9%
Voortgang streefbedrag
€898.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,50%
Looptijd
42 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Inschrijving gestart op
zaterdag 29 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
zaterdag 27 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
SEI 24 Solar (U) Ltd.
SEI 24 Solar (U) Ltd.

De financiering van de portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Plot 18 Nyonyintono Rd
Kampala, Uganda

Over dit project

Investeren in Oeganda 

Toegang tot elektriciteit in Oeganda breidt zich snel uit, maar vandaag de dag is slechts 42% van de bevolking aangesloten (The Independent Uganda). Bedrijven die toegang hebben tot energie worden belast met dure en onstabiele energie. Het elektriciteitsnet in Oeganda faalt nog steeds 26 dagen per jaar, 100 keer meer dan de uitvaltijd in Nederland. Wanneer het net uitvalt, moeten bedrijven vertrouwen op dieselenergie, die 9 keer duurder is dan het net en zeer emissief is. Als gevolg van deze storingen is energie een groot operationeel probleem voor honderdduizenden bedrijven in Oeganda.

Sawa Energy lost dit op door een zonne-energie + financieringsoplossing te bieden voor kleine en middelgrote bedrijven. Sawa is een van de weinige bedrijven in Oeganda die een gefinancierde oplossing aanbiedt, wat essentieel is om de inzet van zonne-energie in de regio te katalyseren. Het bedrijf werkt nauw samen met ondernemers en bedrijven, en werkt niet met overheidsinstanties, of bouwt systemen die vergunningen vereisen, waardoor Sawa zonder bureaucratie kan opereren. Het team is zeer ervaren in het ontwikkelen en bouwen van snelle, herhaalbare projecten van 30-600 kWp, met of zonder opslag. De 32 projecten die ze al in de regio hebben gebouwd (2,6 MWp, 1 MWh) maken Sawa Energy de grootste bouwer van zonne-energie voor het MKB in de regio.

Met deze financieringsronde zal Sawa Energy 8-10 nieuwe projecten bouwen, waarvan 5 contracten al zijn getekend met off-grid hotels en agroverwerkers met slechte energiestabiliteit. Deze bedrijven zijn enthousiast om groen te gaan, geld te besparen en energie stabiliteit te verkrijgen om hun bedrijven soepel te laten functioneren. De late-stage pipeline omvat ziekenhuizen, telecommunicatiebedrijven, commerciële centra en nog veel meer. Deze markt groeit snel, aangezien er tienduizenden bedrijven in Oeganda zijn die zouden profiteren van een volledig gefinancierde zonne-energieoplossing.

Het bedrijfsmodel van Sawa sluit ook nauw aan bij de richting van de hernieuwbare energiemarkt in Oeganda, die de afgelopen jaren een opmerkelijke groei heeft doorgemaakt. De Oegandese overheid promoot actief hernieuwbare energieprojecten om de energiemix te diversifiëren en de afhankelijkheid van waterkracht, die kwetsbaar is voor de effecten van klimaatverandering zoals droogte, te verminderen. Het energietransitieplan van de overheid heeft als doel om universele toegang tot elektriciteit en schoon koken te bieden tegen 2030, wat een significante toename van de inzet van hernieuwbare energie inhoudt. Om deze doelen te bereiken, zal Oeganda de infrastructuur voor hernieuwbare energie blijven uitbreiden en de toegang tot deze energiebronnen verbeteren, vooral in landelijke gebieden (IEA).



Over de aanbieder

Sawa Energy is een Canadees bedrijf voor duurzame energie dat actief is in Oeganda en Rwanda. Ze specialiseren zich in het bouwen en financieren van netgekoppelde zonne-energieprojecten waarmee commerciële en industriële bedrijven van groene stroom worden voorzien. Sawa Energy heeft 32 projecten gerealiseerd met een totaal van 2,6 MWp en 1 MWh.

Met haar partners e3 Partners en Renew Capital beschikt Sawa Energy over solide en ruime ervaring met het bouwen van zonnesystemen. E3 partners is een onafhankelijke Nederlandse fondsmanager gespecialiseerd in het financieren van projecten en bedrijven op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Renew Capital investeert kapitaal in Afrikaanse groeimarkten en werkt samen met overheden en de ontwikkelingsgemeenschap om opkomende markten te laten groeien en duurzame ontwikkeling te versnellen.

Het team van Sawa Energy bestaat uit professionals met diverse achtergronden met ruime ervaring op het gebied van zonne-energie, financiën en zakendoen in Afrika. Sawa Energy wordt geleid door Samuel Kaufman en Jordan Zipkin, ervaren ondernemers en investeerders met expertise in duurzame energie.  

Sawa Energy geeft kleine en middelgrote bedrijven in Oost-Afrika meer kracht door de prijzen en volatiliteit van elektriciteit te verminderen en geld kunnen besparen zonder voorafgaande kosten. 

Het bedrijf heeft sinds 2022 al 1,9 miljoen euro aan financiering opgehaald via crowdfundingcampagnes en 1 miljoen aan private equity. Daarbij heeft Sawa Energy de afgelopen 3 jaar al hun betalingen op tijd voldaan.  

Voor meer informatie over Sawa, klik hier.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

SEI 24 Solar (U) Ltd., beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €898.000 op te halen voor de financiering van het werkkapitaal gemoeid met de portefeuille zonnestroomsystemen.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,50% op jaarbasis met een looptijd van 3,5 jaar. Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende de looptijd (26%). Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling het resterende nog uitstaande bedrag van de obligatielening (74%) te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening. Voor deze herfinanciering zijn al 2 intentieverklaringen ontvangen.

Zekerheden
De zekerheden van Sawa Energy worden gevestigd volgens Oegandees recht en is geen opschortende voorwaarde voor uitbetaling. Oegandees recht is gebaseerd op het Engelse gewoonterecht.
 

Wisselkoers
Hoewel de uitgevende instelling in Shillingen wordt betaald, is de omzet feitelijk gekoppeld aan de tarieven van de nutsvoorzieningen, die op hun beurt gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar. Als gevolg hiervan wordt het valutarisico aanzienlijk beperkt, aangezien de USD wisselkoers vrij stabiel is. De uitgevende instelling ontvangt haar inkomsten in Uganda Shilling en is daarom voor haar inkomsten in Euro’s afhankelijk van de koersontwikkeling van de Euro versus de Uganda Shilling. 

Uitgevende instelling:

SEI 24 Solar (U) Ltd.

Obligatielening:

Minimaal €150.000 en maximaal €898.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

8,50% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd:

3,5 jaar (42 maanden)

Aflossing:

Annuitair plus bullet op het eind, met een grace van twee kwartalen

Zekerheden:

Ter nakoming van de verplichtingen onder de obligatielening door de uitgevende instelling, worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren (zodra mogelijk per ommegaande) de volgende zekerheidsrechten gevestigd: 

  • Eerste pandrecht op alle activa, inclusief het deel van het werk in uitvoering van de uitgevende instelling dat gefinancierd wordt door deze obligatie-uitgifte.
  • Eerste pandrecht op (vorderingen voortkomend uit) de projectovereenkomsten, inclusief: verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten.

De zekerheden van Sawa Energy worden gevestigd volgens Oegandees recht en is geen opschortende voorwaarde voor uitbetaling. Oegandees recht is gebaseerd op het Engelse gewoonterecht. De zekerheden worden gevestigd binnen zo spoedig mogelijke tijd na uitgifte van de obligatielening.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €318,86 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,20%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De jaarlijkse duurzaam opgewekte elektriciteit van de zonnestroomsystemen heeft een CO2 besparing van 1.111 ton CO2 per jaar wat gelijk staat aan groene stroom voor ca. 848 Oegandese huishoudens.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar bedrijfsvoering, waaronder het risico van vertraagde oplevering van de portefeuille zonnestroomsystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €898.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Voor meer achtergrondinformatie over dit project, bekijk de extra informatiepagina. 

Terug naar boven

© Copyright 2024 SEI 24 Solar (U) Ltd., de uitgevende instelling van de senior obligatielening