KiesZon
KiesZon

KiesZon voor de Toekomst B.V.

Zonnestroomprojecten

Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de uitgevende instelling een bedrag van EUR 15.000.000 op te halen om een deel van de uitgaven ten behoeve van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten.

De rente op de obligatielening bedraagt:

  • 4,5% op jaarbasis voor alle obligatiehouders die geen klant zijn van Greenchoice;
  • 4,5% plus de Bonusrente van 0,5% (in totaal 5,0%) op jaarbasis in een jaar voor obligatiehouders die op een Peildatum klant zijn van Greenchoice.

De Looptijd van de Obligatielening is drie (3) jaar.

Totaal geïnvesteerd

€4.500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€4.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 3 december 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 17 januari 2019 om 18:51
KiesZon voor de Toekomst B.V.
KiesZon

Dekking van een deel van de kosten verbonden aan de bouw van nieuwe Zonnestroomprojecten


Adres

Graafsebaan 135, 5248 NL te Rosmalen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Kiezon voor de Toekomst beoogt met de uitgifte van de obligatielening geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om middels het aankopen van obligaties financieel te participeren in de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland.

Over de aanbieder

De hoofdactiviteit van Kieszon op de Toekomst is om zonnestroomprojecten te (doen) bouwen in opdracht van opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn vooral groepsmaatschappijen van Greenchoice die een zonnestroomproject willen exploiteren, maar dit kunnen ook onafhankelijke marktpartijen zijn. De uitgevende instelling bouwt zonnestroomprojecten tegen een op voorhand overeengekomen prijs die bestaat uit de bouwkosten vermeerderd met een opslag voor de financieringslasten van de uitgevende instelling en een commerciële marge. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling geeft een obligatielening uit voor maximaal € 4,5 miljoen met een looptijd van drie jaar (36 maanden). De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening is bestemd om een deel van de kosten van de bouw van minimaal 10 nieuwe zonnestroomprojecten per jaar te dekken. De uitgevende instelling zal hierbij optreden als ‘hoofdaannemer’ voor de bouw van de nieuwe zonnestroomprojecten.

Uitgevende instelling:

KiesZon

Obligatielening: Minimaal €2.000.000 en maximaal €4.500.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

In een keer aan het einde van de Looptijd

Zekerheden:

Er worden geen zekerheden verstrekt aan Obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Indien u wel klant van Greenchoice bent
- U investeert € 250 in één (1) Obligatie. Bij inschrijving betaalt u € 250 voor de Obligatie en éénmalig € 3 (1,2% over uw inleg) aan Transactiekosten. In totaal betaalt u dus € 253.
- Gedurende de Looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0% (€ 12,50) op jaarbasis, zolang u klant van Greenchoice bent, dit wordt jaarlijks gecontroleerd op de Rentedatum.
- Aan het einde van de Looptijd wordt de aan u verschuldigde Hoofdsom (€ 250) in een keer afgelost.
- Indien u gedurende de Looptijd telkens op de Rentedatum klant bent bij Greenchoice ontvangt u dus,
conform de hierboven opgenomen Tabel 1, in totaal €287,50 op een inleg van €253.
- Uw Gemiddelde Netto Rendement (IRR), rekening houdend met betaalde Transactiekosten, bedraagt
daarmee 4,6% op jaarbasis.

Indien u geen klant van Greenchoice bent
- U investeert € 250 in één (1) Obligatie. Bij inschrijving betaalt u € 250 voor de Obligatie en éénmalig € 3 (1,2% over uw inleg) aan Transactiekosten. In totaal betaalt u dus € 253.
- Gedurende de Looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 4,5% (€ 11,25) op jaarbasis.
- Aan het einde van de Looptijd wordt de aan u verschuldigde Hoofdsom (€ 250) in een keer afgelost.
- Indien u gedurende de Looptijd geen klant bij Greenchoice ontvangt u dus, conform de hierboven opgenomen Tabel 2, in totaal €283,75 op een inleg van €253.
- Uw Gemiddelde Netto Rendement (IRR), rekening houdend met betaalde Transactiekosten, bedraagt
daarmee 4,1% op jaarbasis.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling is een onderdeel van de Greenchoice groep, waarvan Greenchoice het groepshoofd is. De Greenchoice groep heeft de missie om de energietransitie in Nederland te versnellen door groene stroom en bos-gecompenseerd gas (d.w.z. aardgasverbruik dat wordt gecompenseerd met de aanplant en bescherming van nieuwe bomen) te leveren aan consumenten en bedrijven in Nederland en door te investeren in nieuwe duurzame projecten samen met haar klanten. Greenchoice levert groene stroom en gas aan meer dan 600.000 consumenten en bedrijven in Nederland.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de bouw van nieuwe Zonnestroomprojecten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 KiesZon voor de Toekomst B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening