Investeren in Emerging Markets; een slimme zet(?)

Opkomende markten

Investeren in Emerging Markets; een slimme zet(?)

Op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkelingen in Clean Energy, zijn er aanzienlijke kansen binnen opkomende markten, ofwel Emerging Markets. In deze markten - waar de economie nog volop in ontwikkeling is - liggen talloze opportuniteiten voor duurzame innovaties.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft samen met PwC onderzoek gedaan naar deze opkomende markten en voorspelt een enorme economische groei, inclusief een toename in buitenlandse investeringen. Welke projecten bevorderen duurzame ontwikkeling in opkomende markten? En welke kansen ziet DuurzaamInvesteren.nl voor particuliere beleggers? 

Publicatiedatum: 24 May, 2024

Om de afhankelijkheid in fossiele brandstoffen te verminderen en het kunnen bereiken van klimaatdoelstellingen, is schone energie cruciaal. Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zonne-energie, en waterkracht zijn dus essentieel om de energietransitie mogelijk te maken en te versnellen. De kosten van kapitaal vormen echter een grote barrière voor deze innovatieve ontwikkelingen, met name in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Juist hier liggen kansen. Opkomende markten omarmen snel nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld duurzame energieoplossingen. Tegelijkertijd stimuleren deze innovaties economische groei en creëren nieuwe markten en industrieën, wat leidt tot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden.

Redenen om te investeren in Emerging Markets

Er zijn meerdere redenen waarom investeren in opkomende markten een goed idee kan zijn. We noemen de 5 belangrijkste redenen, specifiek gefocust op de Clean Energy sector:

 1. Groeipotentieel: Opkomende markten tonen een opmerkelijke groei in energievraag, waarbij zonne-energie een aantrekkelijke optie is vanwege de schone en duurzame eigenschappen. Volgens International Energy Agency (IEA) wordt verwacht dat de elektriciteitsvraag in opkomende economieën tegen 2040 met meer dan 80% zal toenemen (IEA, 2024). 

 2. Natuurlijke hulpbronnen: Opkomende markten beschikken over overvloedige zonnestraling, wat gunstige omstandigheden creëert voor rendabele zonne-energieprojecten. Volgens gegevens van het National Renewable Energy Laboratory (NREL) ontvangen landen zoals India, China en delen van Afrika gemiddeld meer dan 5 kWh per vierkante meter per dag aan zonnestraling, wat ideaal is voor zonne-energieopwekking (Bron: NREL, 2024). 

 3. Regelgevingskader: Veel opkomende markten hebben gunstige regelgevingskaders en stimuleringsmaatregelen ingevoerd om investeringen in hernieuwbare energie te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het Renewable Energy Law in China, dat subsidies en fiscale voordelen biedt aan zonne-energieprojecten (Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China, 2020). 

 4. Kostenverlaging: Technologische vooruitgang en schaalvoordelen hebben geleid tot aanzienlijke kostenverlagingen in de zonne-energiesector. Volgens een rapport van BloombergNEF zijn de kosten voor zonne-energie wereldwijd met meer dan 80% gedaald sinds 2010, waardoor zonne-energie steeds concurrerender wordt ten opzichte van conventionele energiebronnen (BloombergNEF, 2021). Daarnaast is voorspeld dat de wereldwijde zonne-energiesector in 2024 nog eens 29% groeit (BloombergNEF, 2024).

 5. Sociale en economische impact: Investeringen in zonne-energie dragen niet alleen bij aan de groei van de sector, maar hebben ook een positieve sociale impact door het vergroten van de toegang tot schone energie en het stimuleren van economische groei in lokale gemeenschappen. Volgens het World Economic Forum kan de uitbreiding van zonne-energie in Afrika tegen 2040 naar schatting meer dan 70 miljoen nieuwe banen creëren (World Economic Forum, 2020). 

Rendementen en risico’s

Opkomende markten kunnen dus een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid zijn met groeikansen én positieve maatschappelijke effecten. Maar hoe vertaalt zich dit naar rendementen en risico’s?

De belangrijkste risico's van investeren in opkomende markten zijn:
 • Politieke stabiliteit: EM-landen kunnen gevoelig zijn voor politieke instabiliteit en geopolitieke spanningen, waardoor de risico's op economische groei en investeringen (negatief) beïnvloed kunnen worden.

  Bijvoorbeeld, volgens gegevens van de Political Risk Services (PRS) Group, had Oekraïne in 2021 een politieke risicoscore van 61,8 (op een schaal van 0 tot 100), terwijl Singapore een score van slechts 17,5 had. Een hogere politieke risicoscore duidt op een groter risico voor buitenlandse investeerders. 

  De PRS Group is een vooraanstaande organisatie gericht op het helpen van overheden, investeerders en bedrijven bij het beheren en beperken van geopolitieke risico's.

 • Sectoraal rendement: Rendementen kunnen variëren afhankelijk van de sector waarin wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld, volgens gegevens van Bloomberg, lag het gemiddelde jaarlijkse rendement van de zonne-energiesector in opkomende markten tussen 2015 en 2020 op ongeveer 15%. 

Door deze cijfers te analyseren en de markten in de gaten de houden, kan je als investeerders een beter inzicht krijgen in de potentiële risico's en rendementen, waardoor een weloverwogen investeringsbeslissing gemaakt kan worden.

Investeren brengt altijd risico's met zich mee

Waar beoordeelt DuurzaamInvesteren.nl financieringsaanvragen op?

Hoewel investeren en beleggen nooit zonder risico's is, proberen wij de risico's van onze projecten te minimaliseren door:

Risicoanalyse

We voeren een risicoanalyse uit waarbij de juridische en organisatorische opzet wordt beoordeeld en of er een gezonde verhouding is tussen het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen.

Landenrisico's

Landenrisico's worden geanalyseerd door politieke stabiliteit, economische omstandigheden en regelgeving in de betrokken landen te onderzoeken.

Valutarisico

Valutarisico wordt beoordeeld door de impact van wisselkoersschommelingen op de investeringsrendementen te analyseren.

Projectrisico's

Projectgerelateerde risico's worden geïdentificeerd door de technische haalbaarheid, operationele uitdagingen en milieueffecten van het project te onderzoeken.

Analyse relevante markten

Tot slot worden markt- en productgerelateerde risico's geëvalueerd door de vraag- en aanboddynamiek, concurrentie en prijsvolatiliteit in de relevante markten te analyseren.

Succesvol gefinancierde projecten

Emerging Markets op DuurzaamInvesteren.nl

PT The Greenworld Indonesia

PT The Greenworld Indonesia, een zonnestroomsysteem in Indonesië.

NS Energy Kenya Assets Ltd

Tatu City is een grootschalig stadsontwikkelingsproject in Kenia, gelegen ten noorden van de hoofdstad Nairobi.

JNE SA II (Pty) Ltd

Opbouw portefeuille van zonnestroomsystemen in Zuid-Afrika

Nieuwe projecten in Emerging Markets niet mislopen?

Maak dan alvast een account aan en schrijf je in op onze investeringsalerts. 48 uur voordat een project investeerbaar wordt ontvang je een e-mail zodat je tijdig kunt voorbereiden op investeren.

Verder verdiepen in opkomende markten? Lees dan ons eerder geschreven blog: Duurzame buitenlandse investeringen: ontwikkelingen, kansen en risico's.