PT The Greenworld Indonesia
PT The Greenworld Indonesia

PT The Greenworld Indonesia

Zonnestroomsysteem

PT The Greenworld Indonesia biedt de mogelijkheid om deel te nemen in de financiering van een deel van de realisatie- en exploitatiekosten van een zonnestroomsysteem in Indonesië.  Het project is gelanceerd met als doel de versnelling van de energietransitie in de metropool Jakarta te stimuleren. 

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,50% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€420.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€360.000
100%
Voortgang streefbedrag
€420.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 5 april 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 24 april 2024 om 14:57
PT The Greenworld Indonesia
PT The Greenworld Indonesia

Financiering van een deel van de realisatie en exploitatiekosten van een zonnestroomysteem in Indonesië


Adres

Graha Mampang Floor 3 Suite 305 Jl Mampang Prapatan Raya No Kav.100, Duren Tiga Village/Subdistrict, District. Pancoran
City Adm. South Jakarta, DKI JAKARTA PROVINCE, 12760

Over dit project

PT The Greenworld Indonesia is een 100% dochteronderneming van The Green World Company Energy en is speciaal opgericht om een portefeuille zonnestroomsystemen in Indonesië te ontwikkelen en langdurig te exploiteren. PT The Greenworld Indonesia heeft vergevorderde gesprekken over een portefeuille van circa. 85 MW in Indonesië, met als potentieel co-investeerder Sinomach, een Chinees conglomeraat in constructie en engineering.

Het eerste zonnestroomsysteem heeft na installatie een totale jaarlijkse productie van circa 1.400 MWh, totale capaciteit van 960 kWp. De uitgevende instelling verkrijgt inkomsten door de verkoop van de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit aan het bedrijf waar de zonnestroomsysteem geïnstalleerd is. Deze inkomsten zijn langjarig vastgelegd tegen een vast leasebedrag per MWh, anderzijds zijn de inkomsten geënt op een vast tarief voor de verkoop van ‘carbon credits’.

Over de aanbieder

The Green World Company is opgericht in 2017, en adviseert over, realiseert en investeert in projecten op het gebied van duurzaamheid met een hands-on aanpak. De experts van The Green World Company bieden praktisch advies en ondersteuning, met een oog voor het aanpakken van unieke uitdagingen. Van conceptontwikkeling tot implementatie streeft The Green World Company ernaar om duurzame oplossingen te creëren voor de toekomst van morgen.

The Green World Company focust zich eveneens op het zelf ontwikkelen en realiseren van hernieuwbare energieprojecten op land, dak of op het water. The Green World Company heeft hierbij een sterke focus op opkomende markten om zo de internationale versnelling van duurzame energieoplossingen mede mogelijk te maken. Bekijk hier een voorbeeld van op de Nederlanse Cariben: Hybride Zonnestroomsysteem Saba.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

PT The Greenworld Indonesia, beoogt middels de uitgifte van de obligatielening een deel van de installatiekosten te financieren van  het zonnestroomsysteem. 

De uitgevende instelling, PT The Greenworld Indonesia, beoogt middels de uitgifte van de obligatielening een deel van de installatiekosten te financieren van het zonnestroomsysteem. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,50% op jaarbasis met een looptijd van 5 jaar. Gedurende de looptijd wordt de obligatielening annuïtair afgelost uit de vrije operationele kasstromen, bij het bereiken van het einde van de looptijd zal het restant geherfinancierd worden door langjarige bancaire financiering, ofwel door een alternatieve financiering.

Uitgevende instelling:

PT The Greenworld Indonesia

Obligatielening: Minimaal €360.000 en maximaal €420.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Annuitair over de looptijd, na het verstrijken van de looptijd middels een herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Onvoorwaardelijke garantie van The Greenworld Company Holding B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “Garantie”). 
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €354,27 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,91%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De Indonesische overheid heeft verschillende beleidsmaatregelen ingevoerd om de ontwikkeling van onder andere zonne-energie te bevorderen, waaronder subsidies, belastingvoordelen en het volgen van “Feed-in Tariff”-programma’s; Indonesië heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix. Zonne-energie speelt een belangrijke rol bij het bereiken van deze doelstellingen;

PT The Greenworld Indonesia versnelt de introductie van hernieuwbare energie door een gedistribueerde aanpak. Met haar oplossingen op het gebied van zonne-energie en opslag is er een alternatief geboden voor traditionele elektriciteitsleveranciers. De klanten realiseren aanzienlijke financiële besparingen en compenseren tegelijkertijd de uitstoot van CO2.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming; waaronder het risico van tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €420.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 PT The Greenworld Indonesia, de uitgevende instelling van de senior obligatielening