MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

MisterGreen Lease II B.V.

MisterGreen Ronde 19

Voor de financiering en exploitatie van haar elektrisch wagenpark geeft MisterGreen Lease II B.V. obligaties uit met een rente van 5,00% en een looptijd van 4 jaar.

De verplichtingen onder de serie obligaties worden gedekt door incasso van de contractueel vastgelegde leasetermijnen en de restwaarde van de elektrische voertuigen.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
+300%
Voortgang streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
vrijdag 20 december 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 5 december 2019 om 11:34
MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

De uitbreiding van het elektrisch wagenpark van de uitgevende instelling.


Adres

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Over dit project

MisterGreen Lease II B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in achtergestelde obligaties ("obligaties") met een looptijd van 4 jaar (48 maanden) verbonden aan een portefeuille verleasde elektrische auto's. Ontvang 5,00% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland!

Over de aanbieder

MisterGreen is in 2007 opgericht met de missie om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen door transparante en innovatieve leasecontracten voor elektrische voertuigen aan te bieden. MisterGreen is de eerste leasemaatschappij in Europa die zich volledig richt op elektrische autos. Van 2016 tot en met augustus 2022 heeft de uitgevende instelling haar wagenpark uitgebreid van ca. 500 naar ca. 4.000 elektrische auto's.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

MisterGreen en de uitgevende instelling
De uitgevende instelling, MisterGreen Lease II B.V., is een werkmaatschappij binnen de MisterGreen Groep met als voornaamste doelstelling het beheren van het eigendom van een eigen portefeuille verhuurde (operational lease) elektrische voertuigen en bijbehorende leasecontracten. Het elektrische wagenpark van de uitgevende instelling bestaat per september 2022 uit ca. 4.000 elektrische auto’s, waarvan ca. 99% van het merk Tesla. De auto’s zijn geleased aan ca. 2.500 unieke klanten op basis van meerjarige contracten. Het elektrisch wagenpark van de uitgevende instelling vertegenwoordigt per 31 september 2022 een boekwaarde van ca. €163 miljoen en resulteert in een jaarlijkse contractomzet van ca. €47,3 miljoen, bij een stabiel wagenpark.

Uitgevende instelling:

MisterGreen Lease II B.V.

Obligatielening: Minimaal €250.000 en maximaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

In zijn geheel aan het einde van de looptijd.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheden.  

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.200,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Elektrisch rijden is de toekomst
Wereldwijd is er een transitie gaande van fossiele energievoorziening naar duurzame energie. Onderdeel van die transitie is de beweging van conventionele personenauto’s met verbrandingsmotor naar elektrisch aangedreven auto’s. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990, in 2050 is dat 95%. Alle nieuwe personenauto’s die vanaf 2030 op de markt komen, moeten 100% elektrisch zijn. Elektrisch rijden in Nederland is de afgelopen jaren snel populairder geworden. Volgens de RVO is het aantal elektrische auto’s in Nederland gestegen van ca. 2.000 in 2012 naar ca. 300.000 in augustus 2022.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat klanten van de Uitgevende Instelling hun verplichtingen niet meer kunnen of willen nakomen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 MisterGreen Lease II B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening