Circulaire Champignon Keten: Organic Nutrition Centre B.V.

Case study

Circulaire Champignon Keten: Organic Nutrition Centre B.V.

Voor de bouw van de biomassa energie centrale (BEC) haalde Organic Nutrition Centre B.V. als eerste volledige circulaire organisatie projectfinanciering op via DuurzaamInvesteren.nl. Wat betekent het om volledig circulair te zijn?

De case van Organic Nutrition Centre B.V.

Bedrag: € 3.175.000,-

Rente: 9,0%

Looptijd: 5 jaar en 1 maand

Aantal investeerders: 691

Doorlooptijd: 28 dagen

Doelstelling: een deel van de bouwkosten van het Organic Nutrition Centre financieren

Champignonkwekers in hart en nieren

Het Organic Nutrition Centre, een dochteronderneming van de Sikes group te Ysselsteyn is een écht familiebedrijf. Oprichter Gerard Sikes en zijn vrouw willen samen ondernemen, onder één voorwaarde: ze willen geen schakel in een productieproces worden met een beperkte houdbaarheidsdatum. Ze willen een duurzame onderneming bouwen die de toekomst voor volgende generaties veiligstelt. Gerard is van origine tuinder, zijn vrouw komt uit een familie champignonkwekers met 50 jaar ervaring. Logischerwijs richt het paar in 1997 een champignonkwekerij op.

Circulaire ambities

Door het proces van begin tot eind onder de loep te nemen creëren Gerard en zijn vrouw Karin een onderscheidend vermogen in de champignonindustrie. De champignons kweken zij op een combinatie van paarden- en kippenmest, compost en dekaarde ook wel champignon compost genoemd. Dat wordt geïmporteerd uit omringende omgeving. Gerard geeft aan: “we halen de grondstoffen weg uit een gebied, zoals stro en dekaarde, maar brengen er niets voor terug, dat is best gek, toch? In mijn op optiek moeten we terug naar een ruileconomie.” Na het oogsten van de champignons blijft de voedingsbodem als restproduct over, nu genaamd: champost. “Om de champost te hergebruiken moesten we de grondstoffen van elkaar scheiden, hiervoor is een speciale machine ontwikkeld. De dekaarde ging terug naar de veenindustrie. Door het hoge organische stofgehalte en de specifieke structuur is de compost van grote waarde voor de kringlooplandbouw, als bodemverbeteraar en mest.”

Het Organic Nutrition Centre

Om de reststromen zelf te verwerken richt de Sikes Group Het Organic Nutrition Centre B.V. op, welke uit twee delen bestaat. Enerzijds is de faciliteit een Biomassa Energie Centrale gevoed met lokaal en duurzaam gewonnen snoeihout. Hiermee produceren zij op een duurzame wijze elektriciteit, stoom en warmte. Naar eigen berekeningen kan het bedrijf snoeihout binnen een straal van 100km ophalen om zo Co2 neutraal te blijven. Anderzijds bestaat het Organic Nutrition Centre uit een droogfaciliteit die met de opgewekte elektriciteit en warmte de compost afkomstig uit de champost droogt en perst tot champost-mestkorrels. De daarna resterende stoom gaat naar de eigen champignonkwekerij. “Zo zijn onze champignons de enige Co2 neutrale champignons in Nederland.” Om de gedeeltelijke kosten voor de bouw van het centrum te financieren, werd een obligatielening van €3.200.000,- uitgegeven.

Resultaat via DuurzaamInvesteren.nl

Het Organic Nutrition Centre B.V. is het eerste volledige circulaire project door DuurzaamInvesteerders gefinancierd. De bouw van het centrum kostte in totaal €30.900.000,-. Omdat de Sikes Groep een nieuwe markt betrad konden banken niet financieren. Het Limburgs Energiefonds en het Nationaal Groenfonds financierden een deel van de kosten. Met een deel eigen ingebracht vermogen en een maximale reikwijdte van de fondsen ontstond nog een deel onvoorziene kosten. Deze zijn via DuurzaamInvesteren.nl gefinancierd. ''Via het Nationaal Groenfonds kwamen we uit bij DuurzaamInvesteren.nl. We dachten, als het Groenfonds jullie aandraagt dan zal het vast goed zitten. We zijn blij dat er bedrijven zoals jullie zijn, die onze duurzame ambities begrijpen en mogelijk maken.”

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per kwartaal nieuwsupdates over investeren via DuurzaamInvesteren.nl