Aardpeer: samen voor grond

Case study

Aardpeer: Samen voor Grond

Stichting Biologische Dynamische (BD) Grondbeheer heeft als doel geld aan te trekken om landbouwgrond te kopen en deze grond beschikbaar te stellen voor natuurvriendelijke boeren. Met de impact-investering via DuurzaamInvesteren.nl is het mogelijk om tegen een redelijke pachtprijs de grond te verpachten zodat zij een financieel gezonde natuurvriendelijke boerderij exploiteren.

Stichting BD Grondbeheer haalde met de Samen voor Grond II obligatielening begin 2022 2,8 miljoen euro op via DuurzaamInvesteren.nl om daar vervolgens landbouwgrond mee aan te kopen, nadat in 2021 al 7,2 miljoen euro was opgehaald met de Samen voor Grond I obligatielening. Deze landbouwgrond wordt vervolgens verpacht aan boeren en nieuwe voedselinitiatieven.

De case van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Bedrag: € 10.000.000,-

Rente: 0,7%, 1,2% en 1,3%

Looptijd: 5, 10 en 15 jaar

Doelstelling: projectfinanciering

'Aardpeer, Samen voor Grond' in het kort:

Kees van Biert van Stichting Biologisch Dynamische Grondbeheer: “Grond speelt een cruciale rol in de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw- en voedselsysteem. Samen met professionele partners zoals DuurzaamInvesteren.nl willen we beleggingen in de markt zetten met als doel om landbouwgrond voor de lange termijn veilig te stellen.” Aardpeer wil zorgen voor een gezonde en vitale bodem, gezonde voeding en een grotere soortenrijkdom. Dit doen zij onder andere door boeren te helpen de transitie te maken naar biologische landbouw.

“In de huidige grondmarkt is het voor nieuwkomers in de natuurvriendelijke landbouw bijna onmogelijk om aan betaalbare grond te komen,” Michiel de Koe van Stichting BD grondbeheer. Landbouwgrond tegen een eerlijke pachtprijs is nodig voor gezonde natuurlijkvriendelijke landbouwbedrijven.

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw is samen met Wij.land, Triodos Regenerative Money Centre en Stichting Herenboeren onderdeel van het initiatief Aardpeer.

Waarom de transitie naar biologische landbouw?

Landbouw heeft een grote impact op natuur en biodiversiteit. De huidige manier van voedsel produceren zorgt voor een te hoge CO2-uitstoot en veroorzaakt uitputting van de natuur. De transitie naar een vorm van landbouw die bestaande biodiversiteit en ecosystemen in stand houdt of liever verbetert is essentieel. Biologisch en biologisch dynamische landbouw zijn hiervoor een geschikte oplossing. Het nadeel is dat de grond in Nederland zo duur is dat het voor veel boerenbedrijven lastig is om die transitie te maken. Momenteel is 4% van de boerenbedrijven biologisch, terwijl het gestelde doel vanuit de overheid 25 procent is. Een grote opgave waar de beweging Aardpeer het verschil in wil maken.

Resultaat via DuurzaamInvesteren.nl

Samen voor grond I:

In 3 maanden tijd werd ruim 7,2 miljoen euro aan financiering opgehaald via DuurzaamInvesteren.nl. Met dit bedrag kocht Stichting BD grondbeheer vier objecten. Dit zijn Boerz (44 ha), Brunia (26 ha), Gaastzigt (14 ha) en de Hondspol (4 ha). De looptijd van de Samen voor Grond I obligatielening is 5 of 10 jaar tegen 0,7% of 1,2% rente.

Samen voor grond II:

In 3 maanden tijd werd ruim 2,8 miljoen euro aan financiering opgehaald via DuurzaamInvesteren.nl. Met dit bedrag kocht Stichting BD grondbeheer vijf objecten. Dit zijn herenboerderij Aan den Drecht (23 ha), De Kleine Aarde (2 ha), Fruitweelde (4 ha), Tuinderij De Bosmantel (4 ha) en CSA-tuinderij Us Hof (2 ha). Deze object zijn welbewust gekozen omdat zij burgers verbinden met de bodem die hen voedt. De aankoop van deze grond biedt hen de mogelijkheid om een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf op te bouwen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ontvang één keer per kwartaal nieuwsupdates over investeren via DuurzaamInvesteren.nl