Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel
Einddatum: 29 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Die uitgevende instelling, Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 6 jaar.

De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van een gedeelte van de investering in zonnepark Ketelsteeg gevestigd in Zaltbommel.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 75.000
Geïnvesteerd bedrag € 75.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren. ***

*** Van 29 september 2021 tot 12 oktober 2021 hebben omwonenden van Zonnepark Ketelsteeg de mogelijkheid gekregen om met voorrang te investeren in deze aanbieding. ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €75.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

Die uitgevende instelling, Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V., biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 4,0% achtergestelde obligatielening met een looptijd van 6 jaar. De obligatielening is verbonden aan de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel.

 

Samenvatting

De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.

Energie van Hollandsche Bodem bouwt via haar dochtermaatschappij Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V. (de Uitgevende Instelling) een 1,66MW zonnepark. De Gemeente Zaltbommel heeft hiervoor een stuk grond beschikbaar gesteld aan de Ketelsteeg in Zaltbommel en heeft voor de beschikbaarheid van de grond de vereiste gesteld dat de inwoners van de gemeente de kans krijgen om financieel te participeren in het zonnepark. De obligatielening wordt dan ook aangeboden met als doel omwonenden van het zonnepark, zijnde inwoners van de Gemeente Zaltbommel, te betrekken bij de exploitatie ervan. 

 

Energie van Hollandsche Bodem

Energie van Hollandsche Bodem is actief sinds 2014 en beoogt bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland door middel van het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zonneprojecten op bijzondere locaties met oog voor de omgeving en natuur. Sinds haar oprichting heeft zij al meer dan 25.000 zonnepanelen geplaatst op verschillende locaties in Nederland welke samen zo’n 7.900 MWh aan duurzame energie opleveren per jaar. Dat is genoeg om ca. 2.800 Nederlandse huishoudens te voorzien van groene stroom.

 

Het zonnepark

Zonnepark Ketelsteeg is op 31 augustus 2021 in gebruik genomen en is gelegen aan de Ketelsteeg in Zaltbommel. Het zonnepark bestaat uit 3.131 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van 1,66 MWp en heeft een verwachte jaarlijkse productie van ca. 1.560 MWh. Met het zonnepark kunnen ca. 460 huishoudens 15 jaar lang van duurzaam opgewekte elektriciteit worden voorzien.

 

Waar investeer ik precies in?  

U kunt zich inschrijven op de obligatielening uitgegeven door Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V. (de uitgevende instelling). De uitgevende instelling zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de investeringskosten van Zonnepark Ketelsteeg te herfinancieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s).

 

Bijzondere voordelen voor omwonenden

Omwonenden van Zonnepark Ketelsteeg mogen met voorrang inschrijven op de obligatielening. Inschrijvers die kwalificeren als omwonenden zijn (rechts)personen van wie het verblijfsadres/vestigingsadres bij inschrijving gelegen is binnen de postcodegebieden 5301 t/m 5318. Als er voor minder dan de gehele obligatielening van €75.000 ingeschreven wordt door omwonenden, dan wordt het resterende bedrag vanaf 15 oktober aan niet-omwonenden aangeboden. 

 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.
Omvang: Maximaal €75.000
Nominale waarde:

€500 per obligatie, tevens de minimale inleg

Een (rechts)persoon mag voor maximaal €2.500 (5 obligaties) inschrijven.

Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Rentevergoeding: 4,0% op jaarbasis
Rentebetaling: Halfjaarlijks telkens achteraf op de rente- en aflossingsdatum
Looptijd: 6 jaar (72 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel lineair afgelost
Zekerheden: Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeldberekening nettorendement voor obligatiehouders:

  • U betaalt per obligatie €512,50 dat is de nominale waarde (€500,00) plus transactiekosten (€12,50);
  • Gedurende de looptijd ontvangt u halfjaarlijks een rentevergoeding van 4,0% op jaarbasis over de (nog niet afgeloste) hoofdsom;
  • Aan het einde van de looptijd heeft u in totaal €565,00 ontvangen op een investering van €512,50;
  • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde nettorendement 3,2% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico’s verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder, risico’s verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling of tegenvallende inkomsten door lagere zoninstraling.
  • Risico’s verbonden aan de obligatielening, waaronder, risico van achterstelling van de obligatielening en beperkte verhandelbaarheid van de obligaties.
  • Overige risico’s, waaronder, het risico van wijzigende wet- en regelgeving of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Heeft u vragen?

U kan uw vraag rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling via e-mail
Vragen aan DuurzaamInvesteren kunt u stellen via support@duurzaaminvesteren.nl

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

  • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.
Doel: Herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Ketelsteeg
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €30.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:
 

DuurzaamInvesteren
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.