Investeren in duurzame energie

Heeft u interesse in het investeren en beleggen in duurzame en groene energie?

De energietransitie is in volle gang. Alternatieven op fossiele energiebronnen zoals zonne- en windenergie zijn belangrijke duurzame energiebronnen. Maar de energietransitie vraagt om meer innovaties op het gebied van duurzame energie, willen we volledig overstappen naar hernieuwbare energiebronnen. Batterijoplossingen en off-grid solutions slaan bijvoorbeeld nieuwe duurzame energie op. Op DuurzaamInvesteren.nl komen verschillende investeringskansen in de duurzame energiesector voorbij. U kiest zelf in welke projecten u investeert en voor hoeveel. Bekijk eens onze projectpagina: 

BEKIJK ALLE PROJECTEN

 

Duurzame energie investeringskansen

Investeringen in de duurzame- en groene energiesector versnellen de energietransitie. Investeren in elektrisch rijden en laadpleinen verduurzamen bijvoorbeeld het vervoer. Ook innovaties zoals hybride aggregaten, waarbij het overgrote deel van de energie van het aggregaat wordt opgewekt door zonne-energie in plaats van diesel, helpen verduurzamen.  Ook zien we steeds meer energieopslag. Onder andere voor elektrische schepen die behoefte hebben aan opslag van de benodigde duurzame elektriciteit. 

 

Beleggen in duurzame en groene energie (opslag) via DuurzaamInvesteren.nl

Benieuwd of duurzame investeringen bij u passen? Op DuurzaamInvesteren.nl staat de eigen keuze centraal, u kiest zelf in welke projecten u investeert en voor hoeveel. Maak voor u investeert altijd een afweging of:  

  • U het eens bent met de gestelde voorwaarden en daaraan kunt voldoen;
  • U het te investeren bedrag kunt missen gedurende de looptijd; 
  • De rente en andere factoren, zoals de risico’s en senioriteit van de lening bij jouw situatie passen;

 

Bekijk de duurzame en groene energieprojecten

Op DuurzaamInvesteren.nl staan tientallen aanbiedingen op het gebied van duurzame hernieuwbare energie en energieopslag. Ook voor aanbiedingen op het gebied van zonne-, windenergie en andere duurzame sectoren bieden wij een platform. Bekijk eens onze projectpagina. 

BEKIJK ALLE PROJECTEN

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.