Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren

Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren treedt op namens de investeerders wanneer zij de opdracht geven. De Stichting behartigt de collectieve belangen van investeerders in geval van een dreigend of bestaand betalingsgeschil. Op deze pagina vind je meer uitleg over de rol van de Stichting en kan je de statuten inzien.

Wat is de verhouding van de Stichting ten opzichte van DuurzaamInvesteren.nl?

De Stichting Belangenbehartiging Duurzaaminvesteren is opgericht om de belangen van DuurzaamInvesteerders te behartigen. De Stichting is een initiatief van DuurzaamInvesteren.nl, maar is een eigen entiteit. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
KvK 69337772
Strawinskylaan 1755, Tower C, Level 17, unit C1702, 1077 XX te Amsterdam.

Wanneer komt de Stichting in actie?

De Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren komt in actie in opdracht van investeerders wanneer er een betalingsgeschil dreigt of is met de Uitgevende Instelling. De Stichting neemt zelf geen initiatief en opereert niet in opdracht van de Uitgevende Instelling.

Hoe werkt de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren?

De Stichting bespreekt het betalingsgeschil met de investeerders en de Uitgevende Instelling en mogelijke manieren om de lening van investeerders te laten volbrengen. In sommige gevallen betekent dit een ander aflossingsschema, in andere gevallen onderzoekt de Uitgevende Instelling naar andere mogelijkheden. Het is altijd de intentie om binnen de gestelde voorwaarden oplossingen te vinden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt stemmen investeerders tijdens een vergadering over de wijzigingen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een aanpassing in het aflossingsschema.

Statuten Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren.nl