De vijf meestgestelde vragen aan DuurzaamInvesteren.nl

Geregeld krijgen wij vragen van gebruikers van DuurzaamInvesteren. Over het platform, over projecten, over dingen die goed of niet goed zijn gegaan. Hieronder hebben wij vijf van de door jou meest gestelde vragen (en onze antwoorden) op een rij gezet.

Heb je nog andere vragen?
Neem dan contact met ons op, dat kan middels de website, per mail of gewoon per telefoon.

Publicatiedatum: 14 September, 2016

1. De laatste projecten gingen heel snel en veel mensen waren “te laat”. Gaat dat vanaf nu altijd zo?

Het is fijn als projecten populair zijn, maar de snelheid waarmee projecten gefinancierd worden is geen doel op zich. Niet alle projecten zullen bij alle investeerders in de smaak zullen vallen. Verschillen in rendement, looptijd technologie, locatie of juridische structuur kunnen een rol spelen voor investeerders. Soms spelen ook factoren als weersomstandigheden, televisie (voetbal), of evenementen een rol. Dat is altijd afwachten.

De les die Team DuurzaamInvesteren in ieder geval heeft getrokken uit de reacties van geïnteresseerden die niet meer mee konden investeren, is dat wij projectinformatie ruim voor de ‘lancering van de campagne’ ter beschikking willen stellen zodat mensen de kans krijgen om de documentatie te bekijken. Dat is belangrijker dan snelheid.

2. Er is nu een projecten met elektrische auto’s (MisterGreen), daarvoor een Warmte Koude Opslag (WKO) project. Is dat ook allemaal Duurzaam Investeren?

Ja, wat ons betreft wel. Er zijn natuurlijk meerdere vormen van duurzaamheid die voor investeerders interessant kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan duurzame energieopwekking, energiebesparing, of electrisch rijden. Binnenkort volgen niet alleen meer ‘traditionele’ duurzame energieproposities, zon- en windenergie, maar juist ook andere technologieën en vernieuwende businessmodellen. Ook DuurzaamInvesteren blijft innoveren!

3. DuurzaamInvesteren is geen platform waar “ondernemers” of “plannen” gefinancierd worden. Waarom niet?

Daar zijn andere platforms voor. Aanbieders op DuurzaamInvesteren zoeken financiering voor specifieke, duurzame projecten met voorspelbare kasstromen. Deze projecten worden ook afgebakend, doordat zij altijd in separate juridisch entiteiten worden opgenomen (‘project vennootschappen’). Het grote voordeel hiervan is, dat het voor investeerders duidelijk is waarin geïnvesteerd wordt.

Financiering van startup kapitaal of werkkapitaal (voor o.a. salarissen, inventaris, marketing) of zijn echt ‘andere takken van sport’, met een fundamenteel ander risicoprofiel. Investeerders worden in deze situaties gevraagd niet alleen een oordeel te vellen over de kwaliteit van het plan of onderneming, maar ook over de kwaliteit van het management team. En dat willen wij a priori uitsluiten.

4. DuurzaamInvesteren is regelmatig uitverkocht geweest. Zijn er geen projecten meer in Nederland?

DuurzaamInvesteren ontwikkelt geen eigen projecten en is dus afhankelijk van het aanbieders die via het platform financiering willen ophalen. Er is gelukkig veel interesse. Tegelijkertijd zijn er bij het ontwikkelen en financieren van duurzame energieprojecten altijd veel partijen betrokken, waaronder gemeentes (vergunningen), de RVO (subsidies), banken en verschillende soorten adviseurs. Daarnaast is ook een goede voorbereiding (w.o. documentatie) nodig voor het lanceren van een financieringscampagne op DuurzaamInvesteren. Tussen al deze schakels kan op enig moment een (on)verwachte vertraging optreden.

Uiteraard hebben wij graag zoveel mogelijk goede projecten om in te investeren op het platform. Echter, indien er geen passende projecten zijn, dan is dat wat ons betreft geen zorg. Het vertrouwen van investeerders die op DuurzaamInvesteren komen kijken is wat ons betreft veel belangrijker. Er zijn voor komende weken echter meerdere projecten in voorbereiding, dus u kunt veel nieuws verwachten op DuurzaamInvesteren.

5. Jullie hebben in de zomer wel een paar korte ‘nieuws updates’ rondgestuurd maar geen Nieuwsbrief. Waarom niet?

Wij houden je graag op de hoogte van ontwikkelingen bij DuurzaamInvesteren. Echter, wij gaan ervan uit dat je al genoeg e-mails ontvangt en geen prijs stelt op onnodige mails. Wij besluiten maandelijks of er genoeg interessante nieuwsfeiten zijn om een nieuwsbrief te vullen. (Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij soms ook te druk zijn om een goede nieuwsbrief te produceren.)

Gedurende de zomer zijn wij veel achter de schermen bezig geweest met nieuw proposities voor de tweede helft van het jaar en waren veel mensen natuurlijk op vakantie. Het leek ons het beste om de nieuwsberichten even op te sparen voor september.