Regel eenvoudig burgerparticipatie via DuurzaamInvesteren.nl

Voor de realisatie en versnelling van de energietransitie is het van belang dat de overheid, energiecoöperaties, het bedrijfsleven, investeerders en burgers de handen ineen slaan. Dit stippen lokale overheden aan in hun Regionale Energie Strategieën (RES). ‘Burgerparticipatie’ is voor veel projectontwikkelaars een criterium voor de bouw, realisatie en exploitatie van Nederlandse energieprojecten. Via DuurzaamInvesteren.nl haalt u eenvoudig (gedeeltelijke) financiering op en laat u omwonende burgers en particuliere investeerders participeren in zon- en windenergieprojecten.

VRAAG FINANCIERING AAN

 

Burgerparticipatie

De overheid streeft naar een evenwichtige eigendomsverdeling van zon- en windprojecten op Nederlandse grond. De doelstelling is 50% productie eigendom van lokale bewoners en bedrijven in 2030. Dit betekent dat omwonenden en ondernemers gedeeltelijk eigenaar zijn van wind- of zonneparken. Burgers worden gesterkt doordat zij zeggenschap krijgen over (de ontwikkeling) van energieprojecten en meedelen in de opbrengst hiervan. Als gevolg hiervan genieten projectontwikkelaars van extra draagvlak in de omgeving. Het structureren van burgerparticipatie is voor projectontwikkelaars vaak een laatste hoepel – en vereiste – voor de realisatie en exploitatie van energieprojecten. Dankzij DuurzaamInvesteren.nl regelt u eenvoudig financiering voor burgerparticipatieprojecten.  

 

Kom ik in aanmerking voor burgerparticipatie via DuurzaamInvesteren.nl?

Verschillende stakeholders van burgerparticipatieprojecten komen in aanmerking voor financiering. Er zijn verschillende vormen van lokaal eigendom. In het geval van 100% lokaal eigendom ligt de zeggenschap over een zon- of windenergieproject voor 100% bij (een collectief van) inwoners, bedrijven of de gemeente. In begin 2022 werd bijjvoorbeeld financiering opgehaald voor een soortgelijk project: Windpark Zeewolde. Maar ook als initiatiefnemer van een gedeeld lokaal eigendom project kunt u voor financiering terecht bij DuurzaamInvesteren.nl. Windpark Krammer is bijvoorbeeld voor 51% eigendom van lokale partijen, zoals energiecoöperaties en haalde in 2021 (her)financiering op via DuurzaamInvesteren.nl. De andere helft werd gefinancierd door professionele projectontwikkelaars.

Samengevat, u kunt via DuurzaamInvesteren.nl financiering aantrekken voor burgerparticipatieprojecten:

  • Bij financieringsaanvragen vanaf €250.000 zonder maximale financieringsomvang.
  • Voor lokaal eigendomsprojecten (waarbij verschillende variaties van lokaal eigendom mogelijk zijn).

 

Burgerparticipatie geregeld via DuurzaamInvesteren.nl

Via DuurzaamInvesteren.nl betrekt u op eenvoudige wijze omwonenden in zogeheten burgerparticipatieprojecten. DuurzaamInvesteren.nl helpt door:  

  1. Het bijstaan in het structureren van de obligatievoorwaarden van de aanbieding in het informatiememorandum of prospectus.
  2. Het onder de aandacht brengen van de aanbieding bij een database van +15.000 particuliere investeerders.
  3. Het uithanden nemen van administratieve afhandeling door het verwerken van de investeringen, uitvoeren van controles en het sturen van een reminder voor uitbetalingen. 

Op zoek naar financiering voor een burgerparticipatieproject? Dien uw financieringsaanvraag in via onderstaande button om de financieringsmogelijkheden te bespreken. 

VRAAG FINANCIERING AAN

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.