Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV5)

Zelfstroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV5)
Einddatum: 05 april 2016 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is geheel afgelost
Investeerders financierden de beoogde €1.000.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 5 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 7,00%
Streefbedrag € 1.000.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.000.000
100%

Beschrijving

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €1.000.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen is gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 5 B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van de portefeuille zonnestroomsystemen
Zelfstroom SPV 5 B.V. exploiteert een portefeuille van 20 operationele zonnestroomsystemen. De systemen zijn geinstalleerd bij particuliere woningbezitters die de systemen voor een periode van 10 jaar hebben gehuurd. De besparing op de energienota is vaak hoger dan de huursom waardoor huurders er direct op vooruitgaan. De ontvangen huurinkomsten worden gebruikt door de Uitgevende Instelling om de verplichtingen aan Obligatiehouders en een commerciele marge te dekken.

 

Kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling:       Zelfstroom SPV 5 B.V.
Hoofdsom:     €1.000.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie
Aantal Obligaties:     1.000
Kenmerk lening: Seniore obligatielening, geen achterstelling
Ingangsdatum: 11 april 2016
Rente: 7,0% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 11 april 2017
Effectief rendement: 6,5% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten en vervroegde aflossing
Looptijd: 24 maanden (2 jaar)
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten

 

Laatste update (22 september 2021)

  • Zelfstroom heeft deze lening, samen met leningen uit andere SPV’s (1 t/m 10), geherfinancierd met een bancaire projectfinanciering van Triodos.
  • Op 3 april is daarom de obligatielening vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de meest recente rentebetaling tot 3 april 2018, en het openstaande bedrag van de lening aan investeerders overgemaakt. Investeerders hebben op 20 maart hierover bericht gehad van de uitgevende instelling.
  • De eerste rente- en aflossingsbetaling is gedaan op 11 april 2017.
  • Inmiddels zijn meer dan 120 systemen in goede orde geinstalleerd en operationeel. 
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 
  •  

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zelfstroom SPV 5 B.V.
Portefeuille: 250 operationele zonnestroomsystemen
Status: Systemen verhuurd voor 10 jaar aan particulieren
Voorwaarden Obligatielening: Minimaal op te halen €500.000
Controle installatie alle systemen
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op o.a. activa en huurcontracten
Informatie Memorandum: Download Informatie Memorandum
Heeft u vragen? investeer@zelfstroom.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.