SPECTRAL ENTERPRISE - GROEIFINANCIERING (TRANCHE 2)

SPECTRAL ENTERPRISE - GROEIFINANCIERING (TRANCHE 2)
Einddatum: 10 november 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.192.000 verbonden aan de financiering van verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar softwareplatform oplossingen te versnellen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Spectral Enterprise B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 8,00% - 9,50%
Streefbedrag € 2.192.000
Geïnvesteerd bedrag € 2.192.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €2.192.000 verbonden aan de financiering van verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar softwareplatform oplossingen te versnellen is succesvol gefinancierd.  
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Spectral Enterprise B.V. met dit resultaat. 

 

Samenvatting 
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum

 

Belangrijkste kenmerken van de serie obligaties

Uitgevende instelling: Spectral Enterprise B.V.
Obligatielening: €2.192.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding:

De (reguliere) rente bedraagt 8,0% op jaarbasis. Deze rente wordt telkens per half jaar achteraf betaald op de rentedaum.

Naast de (reguliere) rente komt de obligatiehouder ook in aanmerking voor een bonusrente van 7,5% rente. Deze bonusrente wordt uitgekeerd op de aflossingsdatum mits voldaan is aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 3.3.1 van het Informatiememorandum.

Ingangsdatum: 4 november 2022
Looptijd: 4,5 jaar (9 halve jaren)
Aflossing: De obligatielening zal aan het eind van de looptijd afbetaald worden conform een bullet betaling.
Zekerheden: De uitgevende instelling vestigt geen zekerheden en zal gedurende de looptijd geen zekerheden vestigen.
Transactiekosten: Eénmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom (€20,00 per obligatie)

 

Updates

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen? 

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan info@spectral.energy
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl

 

(c) Spectral Enterprise B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

Spectral Enterprise B.V.
Doel van de obligatielening:

Versnellen van de groei van de organisatie

Voorwaarden obligatielening: Dat voor minimaal €900.000 is geïnvesteerd in de obligatielening
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

info@spectral.energy

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.