DE GROENE AGGREGAAT 02 B.V. - PORTEFEUILLE GROENE AGGREGATEN

DE GROENE AGGREGAAT 02 B.V. - PORTEFEUILLE GROENE AGGREGATEN
Einddatum: 08 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.295.000 verbonden aan de financiering van een portefeuille van vijf groene aggregaten is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Groene Aggregaat 02 B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 1.295.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.295.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €1.295.000 verbonden aan de financiering van een portefeuille van vijf groene aggregaten is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder De Groene Aggregaat 02 B.V. met dit resultaat.

 

Samenvatting
De samenvatting bij de uitgifte van de obligatielening is terug te vinden in het informatiememorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: De Groene Aggregaat 02 B.V.
Obligatielening: €1.295.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Ingangsdatum: 7 september 2022
Rentebetaling: De rente wordt per kwartaal achteraf betaald.
Looptijd: 6 jaar 
Aflossing:
  • De eerste 4 kwartalen wordt alleen rente over de obligatielening vergoed.
  • Vanaf kwartaal 5 tot en met kwartaal 24 volgt een volledige aflossing op kwartaalbasis over de looptijd van de obligatielening volgens een lineair schema.
  • Vervroegde aflossing van de obligatielening is te allen tijde mogelijk.

Indien de uitgevende Instelling besluit om de obligatielening gedurende de eerste twee jaar van de looptijd vervroegd af te lossen, dan zal zij aan obligatiehouder een boetebedrag betalen over het vervroegd afgeloste bedrag van 3,0%.

Zekerheden:
  • Eerste pandrecht op de met gelden van deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de Uitgevende Instelling;
  • Het eerste pandrecht op de afgesloten (tijdelijke) verhuurcontracten voor de met deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de Uitgevende Instelling;
  • Verpanding van de verzekeringspenningen van de met gelden van deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten.
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Updates 

  • Een overzicht van de rente- en aflossingsbetalingen kunt u terugvinden in het cliëntportaal of in het informatiememorandum

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default. 

 

Heeft u vragen?  

​Deze kunt u rechtstreeks stellen aan de uitgevende instelling aan administratie@maru-systems.com 
Administratieve vragen kunt u richten aan administratie@duurzaaminvesteren.nl 

Aanbieder

De Groene Aggregaat 02 B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aanschafkosten van de portefeuille van groene aggregaten. 

Status: Klaar om te bouwen. Groene Aggregaten worden 'plug and play' opgeleverd
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.250.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: administratie@maru-systems.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.