DE GROENE AGGREGAAT 02 B.V. - PORTEFEUILLE GROENE AGGREGATEN

DE GROENE AGGREGAAT 02 B.V. - PORTEFEUILLE GROENE AGGREGATEN
Einddatum: 08 september 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 6,5% rente en draag bij aan de energietransitie!

De Groene Aggregaat 02 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening met een looptijd van 6 jaar. De obligatielening zal worden gebruikt voor het financieren van een portefeuille van vijf groene aggregaten.

Geboden rente 6,50%
Streefbedrag € 1.295.000
Geïnvesteerd bedrag € 1.295.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 8 augustus om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.275.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

De uitgevende instelling (DE GROENE AGGREGAAT 02 B.V.) beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €1.875.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van een verhuurportefeuille van 5 groene aggregaten.

De obligatielening biedt een rente van 6,5% per jaar met een looptijd van zes jaar (24 kwartalen). Gedurende de looptijd wordt de obligatielening vanaf het vijfde kwartaal per kwartaal op lineaire basis afgelost. Dit houdt in dat obligatiehouders - vanaf het vijfde kwartaal - ieder kwartaal, naast rente, ook een deel van de inleg terugkrijgen. De obligatielening wordt gedurende de looptijd volledig afgelost, er is dus geen herfinancieringsrisico.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Over De Groene Aggregaat
De Groene Aggregaat Verhuur (DGAVNL) biedt tijdelijke oplossingen op het gebied van mobiele duurzame energiebehoefte. Behalve dat de organisatie grondlegger is van de hybride generator, heeft de organisatie een ijzersterke naam en reputatie opgebouwd in de bouw-, infra- en evenementenbranche. Duurzaamheid, emissiearm, emissieloos, CO2 en stikstof zijn inmiddels een onlosmakelijk onderdeel geworden van het leven. Het is ook een vanzelfsprekendheid dat bij alles rekening gehouden wordt met bovengenoemde onderwerpen. Er wordt volop geïnvesteerd in elektrisch materieel, de vraag naar schone energie neemt exponentieel toe en dit terwijl er geen afbreuk mag zijn in het leveringsrisico. En hier komt De Groene Aggregaat om de hoek kijken.

De Groene Aggregaat is ontwikkeld vanuit de visie functioneel, duurzaam én voor de gebruiker economisch rendabel zonder afbreuk te doen op leverzekerheid. Centraal in de ontwikkeling van de Groene Aggregaat staat het streven om het dieselgebruik radicaal te verminderen en emissie te reduceren tot het minimale. Door de benodigde brandstof te reduceren, reduceer je automatisch de uitstoot van emissies. Het accupakket van de Groene Aggregaat wordt daarom in eerste instantie gevoed door de zonnepanelen. Indien dat niet voldoende is, slaat de back up motor aan om de accu’s snel bij te laden. Het grote verschil is dat bij traditionele aggregaten de motor continue moet draaien 24/7 om stroom te leveren, ook als er nauwelijks stroom nodig is. Daar komt bij dat de motor op lagere toerentallen draait, waardoor niet een optimaal rendement wordt gehaald uit de gebruikte brandstof

Sinds ruim vijf jaar verhuurt De Groene Aggregaat hybride aggregaten aan klanten, vooralsnog voornamelijk in Nederland, maar ook steeds meer in België en Duitsland. Door de toenemende huurvraag voor duurzame energie aggregaten heeft zij een tekort aan aggregaten om aan deze vraag te voldoen. Daarom wil Maru Systems International B.V. (hierna: Maru Greentech) middels een speciaal opgerichte entiteit, genaamd De Groene Aggregaat 02 B.V. (hierin verder de Uitgevende Instelling), haar bestaande verhuurportefeuille uitbreiden met 5 Groene Aggregaten Model 200 (Portefeuille Groene Aggregaten).

 

De uitgevende instelling
De uitgevende instelling, De Groene Aggregaat 02 B.V., is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de De Groene Aggregaat Verhuur Nederland B.V. die speciaal is opgezet ter financiering van een portefeuille groene aggregaten van De Groene Aggregaat 02 B.V.. De uitgevende instelling is enkel belast met de aankoop en verhuur van de groene aggregaten in haar eigen portefeuille.

 

Waar investeer ik precies in?  
De uitgevende instelling, De Groene Aggregaat 02 B.V., beoogt met de opbrengst van de uit te geven obligatielening voor maximaal €1.875.000 financiering aan te trekken met een rente van 6,5% op jaarbasis en een looptijd van 6 jaar, om de groene aggregaten voor haar verhuurportefeuille te financieren.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: De Groene Aggregaat 02 B.V.
Obligatielening: Maximaal €1.875.000. Minimaal €1.250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 6,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: De rente wordt per kwartaal achteraf betaald.
Looptijd: 6 jaar 
Aflossing:
 • De eerste 4 kwartalen wordt alleen rente over de obligatielening vergoed.
 • Vanaf kwartaal 5 tot en met kwartaal 24 volgt een volledige aflossing op kwartaalbasis over de looptijd van de obligatielening volgens een lineair schema.
 • Vervroegde aflossing van de obligatielening is te allen tijde mogelijk.

Indien de uitgevende Instelling besluit om de obligatielening gedurende de eerste twee jaar van de looptijd vervroegd af te lossen, dan zal zij aan obligatiehouder een boetebedrag betalen over het vervroegd afgeloste bedrag van 3,0%.

Zekerheden:
 • Eerste pandrecht op de met gelden van deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de Uitgevende Instelling;
 • Het eerste pandrecht op de afgesloten (tijdelijke) verhuurcontracten voor de met deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten van de Uitgevende Instelling;
 • Verpanding van de verzekeringspenningen van de met gelden van deze Obligatielening gefinancierde Groene Aggregaten.
Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.025,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€25,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 6,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.235,63 op een investering van €1.025,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 5,84% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van tegenvallende verhuurinkomsten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid;
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) De Groene Aggregaat 02 B.V. , de uitgevende instelling van de obligatielening

Aanbieder

De Groene Aggregaat 02 B.V.
Doel van de obligatielening:

Het financieren van de aanschafkosten van de portefeuille van groene aggregaten. 

Status: Klaar om te bouwen. Groene Aggregaten worden 'plug and play' opgeleverd
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €1.250.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: administratie@maru-systems.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.