OPCHARGE SPV2 B.V. (TRANCHE 2) - Portefeuille laadpalen

OPCHARGE SPV2 B.V. (TRANCHE 2) - Portefeuille laadpalen
Einddatum: 29 augustus 2022 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

OPCHARGE SPV2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,5% senior obligatielening met een looptijd van ca. 4 jaar.

De obligatielening is verbonden aan een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeuille van 210 laadpalen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 750.000
Geïnvesteerd bedrag € 750.000
100%

Beschrijving

*** Vanaf vrijdag 29 juli om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

OPCHARGE SPV2 B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior 5,5% obligatielening met een looptijd van ca. 4 jaar. De obligatielening wordt in tranches uitgegeven en de opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt voor de financiering van een deel van de aankoop- en installatiekosten van een portefeueille van in totaal 840 laadpalen. Met de uitgifte van deze tranche worden ca. 210 laadpalen gerealiseerd.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatie memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

OPCHARGE SPV2 B.V. (de uitgevende instelling)
OPCHARGE is een aanbieder van laadoplossingen die ervan overtuigd is dat mensen sneller voor een elektrisch voertuig (EV) kiezen als de laadinfrastructuur in orde is. Haar focus ligt op EV rijders zonder mogelijkheden om thuis te laden en ze richt zich daarom op het realiseren en exploiteren van publieke laadpalen voor gemeenten en semi-publieke laadpalen voor bedrijven. Het verdienmodel van OPCHARGE is gebaseerd op jarenlange stroomverkoop via de laadpalen. De contracten voor exploitatie van een laadpaal zijn allemaal 10 jaar of langer. Het plaatsen van een laadpaal voor de locatiehouder is kosteloos.

OPCHARGE gelooft dat de meest geschikte locaties plekken zijn waar bewoners, bezoekers en forenzen bij elkaar komen en ‘dubbelgebruik’ kan plaatsvinden. Door dit dubbelgebruik verwacht dat Uitgevende Instelling dat er vaker en meer geladen wordt per Laadpaal.

OPCHARGE is een aanbieder van zowel publieke als semi-publieke laadpalen in Nederland en heeft contracten met diverse, met name middelgrote, gemeenten in Nederland. Onder deze contracten verwacht OPCHARGE zo’n 6.000 laadpalen te kunnen plaatsen tussen nu en eind 2025.

 

De portefeuille laadpalen
Met de uitgifte van deze tranche van de Obligatielening wordt de realisatie van ca. 210 laadpalen gefinancierd. Verdere uitbreiding van de Portefeuille Laadpalen wordt gefinancierd middels het uitgeven van additionele tranches.  

Het doel van de OPCHARGE groep is om haar portefeuille laadpalen te laten groeien naar 25.000 laadpalen in 2026. Voor een deel kan dit uit de huidige contracten worden gehaald. Deels zal dit uit contracten van nieuwe gemeenten of aanbestedingen gerealiseerd worden. Ook wordt nagedacht over non-organische groei. Een overzicht van de gecontracteerde gemeenten (vergunning voor het plaatsen en exploiteren van laadinfra) zijn: Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Culemborg, Dordrecht, Leiden en Kapelle.

 

Waar investeer ik precies in?  
Ter financiering van een deel van de aankoop- en financieringskosten van een portefeuille van 840 laadpalen geeft de uitgevende instelling (in tranches) een senior obligatielening uit ter hoogte van maximaal €3.000.000 met een rente van 5,5% op jaarbasis en een looptijd van ca. 4 jaar, met deze tranche van de obligatielening worden de tweede ca. 210 laadpalen in de portefeuille gerealiseerd. Op de lening wordt jaarlijks een gedeelte afgelost uit operationele kasstromen, het restant van de lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost uit een herfinanciering. 

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: OPCHARGE SPV2 B.V.
Obligatielening: Maximaal €3.000.000 (Eerste tranche €750.000)
Tranche Maximaal €750.000, minimaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie 
Inleg: Minimaal €1.000 (1 obligatie) 
Rangorde: Senior (géén achterstelling)
Rentevergoeding: 5,5% op jaarbasis 
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: ca. 4 jaar (46 maanden)
Aflossing: Jaarlijkse aflossing met aflossing van het resterende bedrag aan het einde van de looptijd uit herfinanciering
Zekerheden:

De Uitgevende Instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan Obligatiehouders (dit omvat dus ook Obligatiehouders in toekomstige tranches).

 • Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Uitgevende Instelling;
 • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling;
 • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders:

 • U betaalt per obligatie €1.020,00 dat is de nominale waarde (€1.000,00) plus transactiekosten (€20,00);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,5% op jaarbasis;
 • In totaal ontvangt u over de looptijd (afgerond) €1.199,38 op een investering van €1.020,00;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde netto rendement 4,9% op jaarbasis.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van geprognosticeerde kasstromen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder het risico van beperkte verhandelbaarheid;
 • Overige risico's, waaronder het risico van wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden:

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) OPCHARGE SPV 2 B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Aanbieder

OPCHARGE SPV2 B.V.
Doel van de obligatielening: Het financieren van de aankoop- en installatie van een portefeuille van 840 laadpalen waarvan er 210 met de uitgifte van deze tranche gefinancierd worden
Status: Reeds ontwikkeld, klaar voor installatie
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €500.000 in de obligatielening geinvesteerd wordt
Informatie Memorandum: Download informatiememorandum
Obligatie voorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: investment@opcharge.com

Inschrijven reservelijst

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.