Investeren in zonne-energie

Heeft u interesse in het investeren en beleggen in zonne-energieprojecten?

De energietransitie komt in versnelling. Ondernemers maken steeds meer werk van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Hiervoor zoeken zij financiering. Op DuurzaamInvesteren.nl plaatsen duurzame ondernemers investeringsaanbiedingen, ook op het gebied van zonne-energie. Als Duurzaam Investeerder kiest u zelf in welke duurzame projecten en bedrijven u investeert en voor hoeveel.

BEKIJK ALLE PROJECTEN

 

Ontwikkelingen in de zonne-energie

Het Klimaatakkoord biedt doelstellingen voor de overheid en het bedrijfsleven om de CO2-uitstoot te verminderen. De overheid maakt het via subsidies en wet- en regelgeving aantrekkelijk en noodzakelijk om over te stappen op duurzame energieopwekking. Naast windmolens en waterkracht speelt zonne-energie een belangrijke rol in de energietransitie. Nederlandse zonnepanelen wekken momenteel 10,7 gigawattpiek (GWp) op. De verwachting is dat dit in 2030 50 GWp is en in 2050 200GWp. De markt zal steeds meer ontwikkelen, en de overheid zal minder subsidiëren, dit betekent dat er meer financieringsbehoefte ontstaat bij ondernemers. Volgens cijfers van het CBS zijn de investeringen in zonne energie afgelopen jaren al fors toegenomen. In 2008 is er € 0,1 miljard geïnvesteerd in zonne-energie projecten. In 2018 was dit € 1,8 miljard.

Investeren en beleggen in zonne-energie via DuurzaamInvesteren.nl

Bij DuurzaamInvesteren.nl staat de eigen keuze centraal. Ondernemers kiezen zelf welke aanbiedingen zij willen doen, en Duurzaam Investeerders maken een eigen afweging. Investeren op DuurzaamInvesteren.nl in bijvoorbeeld zonneparken gaat in vier stappen:

  • Bekijk de aanbieding en neem het prospectus en/of het informatiememorandum door, beoordeel de risico's en maak een eigen afweging;
  • Duurzaam Investeerders ontvangen 48 uur van tevoren deze informatie per mail;
  • Bepaal zelf welk bedrag u wilt investeren. Nog geen account? Registreren kan via [deze link];
  • Accepteer de voorwaarden en doorloop de passendheidstoets;
  • Kies de betaalmogelijkheid en rond de betaling af.

De passendheidstoets helpt met het bepalen of een investeringsaanbod geschikt is. Lees hier meer informatie over de passendheidstoets en investeren via DuurzaamInvesteren.nl.

Bekijk de zonne-energieprojecten

Op DuurzaamInvesteren.nl staan tientallen aanbiedingen op het gebied van zonne-energie, en ook aanbiedingen op het gebied van windenergie en uit andere sectoren bieden wij een platform. Bekijk hier het gehele overzicht en meld u aan als investeerder:

REGISTREER OP DUURZAAMINVESTEREN.NL

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.