Investeren in zonne-energie

Heeft u interesse in het investeren en beleggen in zonne-energieprojecten?

Ondernemers maken steeds meer werk van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Hierdoor komt de energietransitie in versnelling. Ondernemers en projectontwikkelaars van zonne-energie systemen kunnen voor financiering terecht op DuurzaamInvesteren.nl. Als DuurzaamInvesteerder kiest u zelf in welke duurzame projecten en bedrijven u investeert en voor hoeveel. Draag bij aan de versnelling van de energietransitie en bekijk onze openstaande projecten.  

BEKIJK ALLE PROJECTEN

 

De transitie naar zonne-energie

95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050. De belangrijkste doelstelling in het klimaatakkoord. De overstap naar schone- en onuitputtelijke bronnen van energie opwekken zijn cruciaal voor het reduceren van broeikasgassen. Subsidies en nieuwe wet- en regelgeving maken het aantrekkelijk en noodzakelijk voor het bedrijfsleven om over te stappen op duurzame energieopwekking. Naast windmolens en waterkracht speelt zonne-energie een belangrijke rol in deze energietransitie. 

Nederlandse zonnepanelen wekken momenteel 10,7 gigawattpiek (GWp) op. De verwachting is dat dit in 2030 50 GWp is en in 2050 zelfs 200 GWp. Volgens cijfers van het CBS zijn de investeringen in zonne-energie de afgelopen jaren al fors toegenomen. In 2008 is er € 0,1 miljard geïnvesteerd in zonne-energie projecten. In 2018 was dit € 1,8 miljard. De markt zal steeds meer ontwikkelen, en de overheid zal minder subsidiëren, dit betekent dat er meer financieringsbehoefte ontstaat bij ondernemers.  

 

Investeren en beleggen in zonne-energie via DuurzaamInvesteren.nl

DuurzaamInvesteren.nl biedt een oplossing voor de groeiende financieringsbehoefte van ontwikkelaars van zonne-energieprojecten. Via DuurzaamInvesteerders is al € 108 miljoen opgehaald voor zonne-energieprojecten. In 5 stappen kunt u ook investeren in zonne-energie: 

  • Lees goed alle voorwaarden en beoordeel of investeren via een online beleggingsplatform bij u past;
  • Kies in wat voor soort projecten u wilt investeren, voor welk bedrag en tegen welke voorwaarden;
  • Maak een account aan en beoordeel de aankondigingen;
  • Selecteer aanbiedingen en schrijf in. Hierna geldt een bedenk- en betaaltermijn van max. 14 dagen;
  • Ontvang rente en afschrijvingen.

Meer weten? Geen probleem, lees hier verder over investeren via DuurzaamInvesteren.nl.

 

Bekijk de zonne-energieprojecten

Op DuurzaamInvesteren.nl staan tientallen aanbiedingen op het gebied van zonne-energie. Zo kunt u bijvoorbeeld investeren in zonnestroomsystemen, zonneparken of in groene aggregaten opgewekt met zonne-energie. Wilt u ook bijdragen aan de energietransitie? Op onze projectpagina vindt u het volledige projectoverzicht.

BEKIJK ALLE PROJECTEN

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.