Veranderingen voor betaal- en bewaardiensten

Wijzigingen op ons platform per 09 juli

Veranderingen betaal- en bewaardiensten

DuurzaamInvesteren.nl is achter de schermen volop bezig met werken aan haar toekomst. Om dit te kunnen faciliteren en als platform verder te professionaliseren, is in November 2023 een overeenkomst ondertekend met AFS Execution Services B.V., onderdeel van AFS Group (AFS). Mede door deze samenwerking met AFS voldoet DuurzaamInvesteren.nl aan de regelgeving van de European Crowdfunding Service Provider Regulation (ECSPR), waarvoor zij de vergunning in November 2023 van AFM ontving.

Als onderdeel van deze samenwerking vinden vanaf 09 juli belangrijke veranderingen plaats, die ook actie vereisen van jou als investeerder.

CFO Hans van der Pouw licht toe

Algemene toelichting van de belangrijkste wijzigingen

We beginnen met een algemene toelichting. Onderaan de pagina leggen we de handelingen uit die je als investeerder dient te verrichten om te kunnen blijven investeren.

Wijzingen in betaal- & bewaarverkeer

Met ingang van medio juli levert AFS twee diensten aan DuurzaamInvesteren.nl: de bewaarneming van effecten (waaronder obligaties) en het afwikkelen van het bijbehorende betalingsverkeer. Vanaf dan krijg je als DuurzaamInvesteerder in je profiel toegang tot je eigen geldrekening van AFS waar vanuit je kunt investeren in openstaande projecten. Deze geldrekening van AFS is een betaalproduct waarbij AFS gebruik maakt van ABN AMRO Clearing Bank.

Jouw geldrekening van AFS wordt automatisch gekoppeld aan je IBAN-rekeningnummer. Via deze geldrekening van AFS kun je investeren in de projecten die op de website van DuurzaamInvesteren.nl worden aangeboden. Heb je geïnvesteerd? Dan ontvang je ook voortaan rente en aflossingsbetalingen via je geldrekening van AFS.

De effecten (waaronder obligaties) die uitgegeven worden, worden door AFS in bewaring genomen op een aparte effectenrekening, die op jouw naam staat. Deze effecten worden door AFS bewaard bij Euroclear Nederland. Binnenkort ontvang je uitgebreid bericht hoe jouw eigen geldrekening van AFS precies werkt.

AFS Group is een internationale dienstverlener actief in de financiële en hernieuwbare energie-sectoren. Met ruim 170 jaar ervaring en ondernemerschap hebben zij een uniek kwalitatief netwerk ontwikkeld met ruime marktkennis in financiële- en milieubewuste oplossingen. AFS Group levert diensten aan een groot en gediversifieerd klantenbestand, waaronder ondernemingen, financiële instellingen, investeerders en overheidsinstanties over de hele wereld.

Van obligatieleningen naar obligaties

Momenteel worden op ons platform obligatieleningen aangeboden. Medio juli worden dit bij onze nieuwe projecten obligaties. Het voornaamste verschil tussen beide is dat een obligatie een effect is. Een voordeel van deze verandering is dat effecten verhandelbaar kunnen zijn, obligatieleningen zijn dat niet. Met de overgang van obligatieleningen naar obligaties zetten wij de eerste stap richting het verhandelbaar maken van nieuwe obligaties, iets wat wij in de toekomst willen aanbieden. Of obligaties binnen een project verhandelbaar zijn wordt per project bepaald en gecommuniceerd in de projectdocumentatie.

Wat houden de veranderingen in voor investeerders?

Vanuit de verkregen vergunning zijn we verplicht om ons te houden aan onder meer wetgeving omtrent witwassen en fraudebestrijding. Het doel van deze wetgeving is om het vertrouwen in financiële instellingen te bevorderen. Ook stelt de wetgeving (onder andere) eisen aan de manier waarop we jou als investeerder identificeren en de herkomst van jouw vermogen onderzoeken. De Europese crowdfundingsvergunning (ECSPR) die DuurzaamInvesteren.nl verkregen heeft, stelt daarnaast nog aanvullende eisen waaronder het toetsen in hoeverre onze dienstverlening en producten bij jou passen en tot hoeverre je in staat bent om verlies te dragen, wanneer je investeert.

Om te kunnen blijven investeren, word je daarom gevraagd om je opnieuw te identificeren en aanvullende informatie te verstrekken. We noemen dit ‘onboarden’. Na voltooiing van 6 stappen blijf je succesvol “aan boord” van DuurzaamInvesteren.nl.

Onboarding

 1. Identificatiemethode: vul je persoonsgegevens in en identificeer je met een paspoort of identiteitsbewijs. Hiervoor maakt DuurzaamInvesteren.nl gebruik van de diensten van Checkin.com.

 2. Passendheidstoets: deze vragenlijst toetst of je beleggen en de risico’s hiervan begrijpt. De ingevulde vragenlijst blijft 2 jaar geldig. Mocht je deze in afgelopen 2 jaar al hebben gedaan, dan blijft deze geldig tot de verloopdatum, waarna je gevraagd wordt om deze opnieuw te doen.

 3. Rekeningnummer koppelen: koppel je rekeningnummer en geef je IBAN-nummer op waarmee je gaat investeren en waarop je uitbetalingen van rente en aflossingen wilt ontvangen. AFS maakt hiervoor een geldrekening van AFS aan op jouw naam en maakt gebruik van de betaaldiensten bij ABN AMRO Clearing Bank. Mocht dit IBAN-nummer afwijken van jouw eerder opgegeven IBAN voor uitbetalingen, dan wordt na het koppelen van dit nieuwe IBAN-rekeningnummer deze leidend voor toekomstige uitbetalingen van al jouw investeringen.

 4. Investeringscalculator: deze calculator berekent je persoonlijke verliesdraagkracht. Het resultaat geeft aan hoeveel je kan investeren zonder daarbij te veel risico te lopen. Ieder jaar wordt opnieuw gevraagd de calculator in te vullen, dit is omdat je inkomen kan zijn gewijzigd en dus ook je verliesdraagkracht. Vanuit de vergunning zijn we verplicht je deze calculator aan te bieden, het staat je vrij om deze in te vullen. Mocht je de calculator onlangs al hebben ingevuld, dan blijft deze geldig tot de verloopdatum, waarna je gevraagd wordt om deze opnieuw te doen.

 5. Herkomst vermogen: hier worden enkele vragen gesteld over wat je jaarlijks denkt te gaan investeren en wat de herkomst van deze gelden is.

 6. Teken je overeenkomst: digitale ondertekening van de tripartiete overeenkomst. Wanneer alle vorige stappen doorlopen zijn, teken je als laatste een zogeheten tripartiete overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen 3 partijen:
  1. Jij als investeerder;
  2. DuurzaamInvesteren.nl als tussenpersoon en dienstverlener;
  3. AFS voor effectenbewaring en de afhandeling van het bijbehorende betalingsverkeer.

Met de overeenkomst geef je een volmacht om investeringen en terugbetalingen, zoals rente en aflossingen vanuit uitgevende instellingen, via jouw geldrekening van AFS op jouw IBAN-rekening te mogen verwerken en om de door jou aangekochte effecten op een aparte effectenrekening die op jouw naam staat bij AFS te bewaren bij Euroclear Nederland. De overeenkomst ontvang je per mail en kan eenvoudig digitaal ondertekend worden.

Alle stappen doorlopen? Dan kun je weer investeren en krijg je medio juli de beschikking over een geldrekening van AFS en een effectenrekening.

Clientportaal, investeringsgeschiedenis en je dashboard

Het volgende is alleen van toepassing als je al eens eerder bij ons hebt geïnvesteerd: Op dit moment kun je je investeringsgeschiedenis nog inzien op portaal.duurzaaminvesteren.nl. Dit portaal is verouderd en wordt omstreeks begin augustus opgeheven. Daarna kun je je investeringsgeschiedenis alleen bekijken via je dashboard, nu al zichtbaar na login, op onze website Duurzaaminvesteren.nl.

Alles is dus binnenkort gemakkelijk op één plek en met nog maar één inlog in te zien. Wel zo makkelijk! Wanneer het zover is berichten we je hierover én over eventueel te nemen stappen.

Als rechtspersoon investeren

Als je wilt (blijven) investeren als rechtspersoon word je gevraagd om een apart onboardingsproces voor rechtspersonen te doorlopen. Ook wordt het mogelijk om meerdere rechtspersonen aan je account te koppelen.

Voor investeren namens een rechtspersoon is een LEI-code benodigd. Zonder LEI-code is het niet meer toegestaan om te beleggen. Voor ondernemers die al een LEI-code hebben, wordt deze automatisch opgehaald bij de Kamer van Koophandel. Heb je nog geen LEI-code? Vraag er dan tijdig één aan via: https://lei-nederland.nl/. Zie voor meer info ook onze veelgestelde vragen.

Onboarden vanaf 09 juli

Vanaf dinsdagmiddag 09 juli, kun je het nieuwe onboarden zelf ervaren. Log in op de website (of vraag een nieuw wachtwoord aan), en klik rechtsboven in je profiel op je naam en vervolgens in het menu op "dashboard". Bovenaan in het dashboard zie je een lijst met benodigde informatie. Klik op "start" bij identiteitscontrole om te beginnen. We leggen bij iedere stap uit wat je moet doen.

Kom je er niet uit of heb je vragen?

Bekijk eerst de veelgestelde vragen

Of neem contact op met support