Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.
Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.

Zonnepark Ketelsteeg

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,00% junior obligatielening met een looptijd van 6 jaar ter financiering van een deel van het zonnepark. Omwonenden krijgen de mogelijkheid financieel te participeren in het zonnepark en het herfinancieren van een deel van de investeringskosten in het zonnepark.

Totaal geïnvesteerd

€75.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€30.000
100%
Voortgang streefbedrag
€75.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
72 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 29 september 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 15 oktober 2021 om 10:12
Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.
Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.

Omwonenden de mogelijkheid te geven financieel te participeren in het zonnepark en het herfinancieren van een deel van de investeringskosten in het zonnepark.


Adres

Kerkenbos 1075 Q,
6546BB Nijmegen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Zonnepark bestaat uit 3.131 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van 1,66 MWp en heeft een verwachte jaarlijkse productie van ca. 1.560 MWh. Met het zonnepark kunnen ca. 460 huishoudens 15 jaar lang van duurzaam opgewekte elektriciteit worden voorzien.

Over de aanbieder

Energie van Hollandsche Bodem is actief sinds 2014 en beoogt bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland door middel van het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zonneprojecten op bijzondere locaties met oog voor de omgeving en natuur. Sinds haar oprichting heeft zij al meer dan 25.000 zonnepanelen geplaatst op verschillende locaties in Nederland welke samen zo’n 7.900 MWh aan duurzame energie opleveren per jaar. Dat is genoeg om ca. 2.800 Nederlandse huishoudens te voorzien van groene stroom.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening, is eigenaar van het Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel nabij de plaats Zaltbommel bestaande uit 3.132 zonnepanelen met een totaal opgesteld vermogen van 1,66 MWp. Met het zonnepark kunnen ca. 460 huishoudens 15 jaar lang van duurzaam opgewekte elektriciteit worden voorzien.

Uitgevende instelling:

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.

Obligatielening: Minimaal €30.000 en maximaal €75.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 6 jaar
Aflossing:

Geheel volgens een lineair aflossingsschema

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €512,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €565,00 per obligatie ontvangen op een investering van €512,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,20%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Door het zonnepark wordt de uitstoot van ca. 900 ton CO2 per jaar vermeden.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €75.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening