Growy Nederland B.V.
Growy Nederland B.V.

Growy Nederland B.V.

Next-Level Vertical Farm Amsterdam

Growy Nederland B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een junior obligatielening met 9,00% rente op jaarbasis en een looptijd van 5 jaar ter financiering van de Next-Level Vertical Farm in Amsterdam. 

De grootaandeelhouder geeft een onvoorwaardelijke garantie af voor de rente en aflossingsverplichtingen van de obligatielening. 

Growy bouwt de Next-Level Vertical Farm in Amsterdam met een oppervlakte van ruim 7.500 m²

Jij bent van harte welkom om de Next-Level Farm in Amsterdam te bekijken op de open dagen op maandag 10 of vrijdag 14 juni. Voor meer info & aanmelden klik hier.

Totaal geïnvesteerd

€2.500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Succesvol gefinancierd
Inschrijving start op
vrijdag 24 mei 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 19 juni 2024 om 20:09
Growy Nederland B.V.
Growy Nederland B.V.

Financiering van (gedeeltelijke) investeringen in de Next-Level Vertical Farm in Amsterdam.

Gezamenlijk met ING Bank en AKEF.


Adres

Ankerweg 18
1041 AT Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De Next-Level Vertical Farm Amsterdam
Growy Nederland B.V. is een onderdeel van de Growy Groep. In Nederland exploiteert Growy in Amsterdam een vertical farm van 1.000m², die sinds 2019 topkwaliteit kruiden, sla en microgroenten levert aan onder meer sterrenrestaurants.

Nu is het tijd voor de volgende fase: Growy bouwt de Next-Level Vertical Farm in Amsterdam met een oppervlakte van ruim 7.500m². De bouw is in de afrondende fase. In juni 2024 is de Next-Level Vertical Farm operationeel!

Revolutie in duurzame landbouw
Growy teelt verse kruiden, sla en bladgroenten in Amsterdam. Dat doen ze in hun revolutionaire vertical farm; oftewel binnenshuis, op verschillende teeltlagen, enorm duurzaam, en zonder pesticiden.

Vertical farms staan overal op de wereld. En ze hebben allemaal hetzelfde probleem: het is niet rendabel te krijgen vanwege hoge investeringskosten, hoog energieverbruik en hoge arbeidskosten.

Growy is de eerste boer die vertical farming economisch haalbaar weet te maken. Stap voor stap hebben ze de afgelopen vier jaar systematisch technologie (hard- en software) ontwikkeld, waardoor de vertical farm die nu in Amsterdam staat, een doorbraak markeert:

 • Investeringskosten 
  In de farm is €10 miljoen geïnvesteerd. De teeltoppervlakte is 7.500 . Dat betekent zo’n €1.400 per m². De standaard in de industrie is minimaal zo’n €3.500 per m². Dat is de helft van de norm en daarmee ook de helft van de financieringslasten die gepaard gaan met de bouw van de farm. In Amsterdam zijn hierop reeds twee kredietverstrekkers ingestapt: ING Bank en AKEF (Amsterdam Klimaat en Energiefonds);

 • Energiekosten
  Het verwachte energieverbruik van de Amsterdam farm is 5.000 MWh. Dit komt neer op een geschat verbruik van 14 kWh per kilogram geproduceerd product. Om dit in perspectief te plaatsen, de industriestandaard voor vertical farming ligt rond de 40 kWh per kilogram geproduceerd product. Daarmee ligt het energieverbruik van Growy’s technologie op minder dan de helft van de norm;

 • Arbeidskosten
  Doordat het zaaien, telen, oogsten én verpakken vrijwel geheel geautomatiseerd is, is significant minder arbeid nodig. Deze hoge graad van automatisering is ongekend in de industrie. 

Over de aanbieder

Vertical farming
Growy doet in vertical farming. Oftewel gewassen telen in een afgesloten ruimte, op meerdere lagen boven elkaar. Dat gebeurt zonder bestrijdingsmiddelen, en met een absoluut minimum aan input van water, mest en nutriënten. De opbrengst per vierkante meter is veel hoger dan bij andere manieren van teelt, terwijl nauwelijks sprake is van druk op het milieu. De oogst is van constante kwaliteit, ongeacht het seizoen of de weersomstandigheden.

Revolutionaire technologie
Wat begon als een experiment in een afgelegen schuur op het platteland bij Middelburg in Zeeland, is nu uitgegroeid tot een baanbrekende innovatie die de teelt van kruiden, sla en bladgroenten ingrijpend en duurzaam verandert. Sinds afgelopen jaar groeien bladgroenten en kruiden in ’s werelds eerste volledig geautomatiseerde ‘klimaatcel’ in de Amsterdamse Bijlmer. In deze klimaatcel creëert Growy de perfecte omgeving voor een plantje om optimaal te groeien. Het gewas krijgt precies wat het nodig heeft aan water, licht, CO₂ en voedingsstoffen. De teelt, van zaaien tot oogsten, is vrijwel geheel geautomatiseerd. Aan klanten heeft Growy geen gebrek: de gewassen vinden gretig aftrek bij toprestaurants in Nederland.

Bewezen kwaliteit
De bekendste sterrenrestaurants van Nederland, waaronder De Librije, Parkheuvel en Spectrum, zijn vaste klant bij Growy’s horeca-dochter Chef’s Farm. Zo’n 300 chefs, waaronder 28 met een Michelin Ster, kopen er regelmatig hun inkopen. Growy schaalt nu op om dezelfde kwaliteit ook aan de supermarkt te kunnen leveren.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Investeringsdoel
De totale investeringsbehoefte voor de bouw van de Next-Level Vertical Farm in Amsterdam bedraagt €10.800.000 en wordt als volgt gefinancierd:

 • €2.500.000 senior lening ING Bank;
 • €2.500.000 junior Obligatielening via het platform van DuurzaamInvesteren.nl;
 • €1.500.000 junior lening Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF);
 • €4.300.000 eigen inbreng.

Obligatielening
Growy Nederland B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal  € 2.500.000  op te halen. De obligatielening biedt een rente van 9,00%  per jaar met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gedurende de gehele geheel lineair afgelost met een grace-periode van één halfjaar.

Onvoorwaardelijke garantie
De grootaandeelhouder geeft een onvoorwaardelijke garantie af voor de rente en aflossingsverplichtingen van de obligatielening. 

Uitgevende instelling:

Growy Nederland B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.500.000 en maximaal €2.500.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Per halfjaar met een grace van één halfjaar.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Tweede pandrecht, pari-passu met het AKEF, op de volgende activa:
  - Alle huidige en toekomstige roerende zaken, waaronder de bedrijfsmiddelen, voorraden en inventaris;
  - Alle huidige en toekomstige vorderingen.
 • Onvoorwaardelijke garantie van Toppot B.V., voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst verschuldigd is of kan worden.
Transactiekosten: Eenmalig 1,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,50 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,50 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €317,15 per obligatie ontvangen op een investering van €254,50.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,46%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Growy beoogt impact te maken. Niet alleen voor de stakeholders, maar ook voor de rest van de wereld. We staan met z’n allen immers voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en voedselzekerheid. Growy heeft een duurzame oplossing:

 • Growy stoot geen broeikasgassen uit;
 • Growy gebruikt geen landbouwgrond of pesticïden;
 • Growy verkort ketens en hun gewassen zijn aanzienlijk langer houdbaar;
 • Growy gebruikt 95% minder water dan de traditionele landbouw;
 • Growy optimaliseert de smaak en voedingswaarde door klimaat, voeding en licht volledig te beheren;
 • Growy produceert in de buurt van de consument;
 • Growy teelt dichtbij, het hele jaar door, zonder seizoensinvloeden.Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van tegenvallende opbrengsten en/of lagere inkomsten door tegenvallende verkopen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €2.500.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Growy Nederland B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening