Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen (3e Tranche)

Greening Lease Portefeuille Duurzame Energiesystemen (3e Tranche)
Einddatum: 31 mei 2018 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €220.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 5,25%
Streefbedrag € 220.000
Geïnvesteerd bedrag € 220.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €220.000 voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Greening Lease Projects I B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Greening Lease Projects I B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de opbrengst van de leasetermijnen. De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verleasde duurzame systemen.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Greening Lease Projects I B.V.
Hoofdsom:     €220.000
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     220
Kenmerk lening: Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering
Ingangsdatum: 15 mei 2018
Rente: 5,25% op jaarbasis, per kwartaal betaalbaar voor het eerst te betalen op 15 augustus 2018
Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 4,5%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 20 kwartalen (5 jaar)
Aflossing: Kwartaallijks, conform een annuïtair schema

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rente- en aflossingsbetaling vindt plaats op 15 november 2021.
  • Op 15 augustus 2021 is de dertiende rente- en aflossingbetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Greening Lease Projects I B.V.
Portefeuille: 10 duurzame systemen
Status: Systemen zijn verhuurd aan klanten op basis van 3-7 jarige contracten
Voorwaarden Obligatielening: Dat minimaal €150.000 wordt geïnvesteerd in Obligaties
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatievoorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: info@greeninglease.com

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.