HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV5)

HalloStroom Portefeuille Zonnestroomsystemen (SPV5)
Einddatum: 06 december 2017 Minimaal te investeren bedrag: € 1.000

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland!

HalloStroom biedt u de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een portefeuille zonnestroomsystemen.

Geboden rente 5,50%
Streefbedrag € 700.000
Geïnvesteerd bedrag € 700.000
100%

Beschrijving

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. Met een beoogd financieringsbedrag van maximaal €700.000 is deze aanbieding automatisch vrijgesteld van de verplichting om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina. Daarnaast geldt er sinds 1 oktober 2017 een meldplicht voor ondernemingen die gebruik willen maken van deze vrijstelling. Deze ondernemingen dienen aan beleggers en aan de AFM een informatiedocument te verstrekken. Dit (AFM-informatiedocument) vindt u rechts op deze pagina.

 

Voor de financiering van de overname en exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroom systemen geeft Hallostroom Huur Zon V B.V. een senior (géén achterstelling) 5,5% obligatielening uit met een looptijd van 2 jaar.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende Informatie Memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele Informatie Memorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Investeer nu, ontvang 5,5% rente en versnel de energietransitie in Nederland.
HalloStroom biedt haar klanten de mogelijkheid om zelf schone energie op te wekken en daarmee direct te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, Zonnestroomsystemen aan haar klanten te verhuren op basis van 10-jarige huurcontracten. De klant bespaart zo direct op haar maandelijkse energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag aan HalloStroom.

 

Nieuwe speler, beproefd concept
De belangstelling voor het huren van zonnepanelen groeit exponentieel in Nederland. Hallostroom is sinds eind 2015 actief op de Nederlandse markt en heeft sinds begin 2016 meer dan 575 zonnestroomsystemen operationeel op daken van particuliere woningeigenaren opgeleverd. Dat doet ze dusdanig goed, dat klanten de dienstverlening van HalloStroom beoordelen met een 9,1.

 

Waar investeer ik precies in?
De obligatielening is verbonden aan de exploitatie van een portefeuille reeds verhuurde zonnestroomsystemen. Met de huuropbrengsten worden de verplichtingen van de obligatielening en een commerciële marge gedekt.

 • Het betreft een portefeuille van, in beginsel, 155 systemen door heel Nederland geplaatst;
 • De zonnestroomsystemen zijn reeds allen verhuurd voor 10 jaar aan particuliere woningeigenaren;
 • De huiseigenaren die de systemen huren zijn uitgebreid gescreend om wanbetaling te voorkomen;
 • De zonnestroomsystemen zijn ontworpen om na installatie onderhoudsvrij te functioneren.

Meer informatie over de aanbieding vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: HalloStroom Huur Zon V B.V.
Hoofdsom: €700.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Kenmerken: Seniore positie (geen achterstelling).
Rentevergoeding: 5,5% per jaar, gedurende de looptijd van de obligatie
Rentebetaling: Jaarlijks
Looptijd: 24 maanden (2 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de Looptijd
Zekerheden: Pandrechten op o.a. de activa (systemen) en huurcontracten
Transactiekosten: 0,7% van de nominale waarde

 

Voor u betekent dit het volgende:

 • U betaalt per obligatie €1.007 dat is de nominale waarde (€1.000) plus transactiekosten (€7);
 • Gedurende de looptijd ontvangt u jaarlijks €55,00 aan rente;
 • Aan het einde van de looptijd (2 jaar) wordt de Obligatielening afgelost;
 • In totaal ontvangt u dus per obligatie €1.110,00 op een investering van €1.007;
 • Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 5,1% op jaarbasis.

 

Aflossingscapaciteit en zekerheden

 • De geprognotiseerde kasstromen van de Uitgevende Instelling gedurende de looptijd van de obligatielening zijn ruim voldoende om de rente- en aflossing aan de obligatiehouders te dekken;
 • De Uitgevende Instelling beoogt de obligatielening aan het einde van de Looptijd te herfinancieren. De herfinanciering is uitgebreid geanalyseerd, waarbij ook rekening is gehouden met een hogere rentestand;
 • Tenslotte worden er pandrechten gevestigd ten behoeve van de obligatiehouders om hun rechten te waarborgen in geval van calamiteiten.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Investeringen in duurzame energieprojecten worden doorgaans gekenmerkt door een relatief laag risicoprofiel en een hoge voorspelbaarheid van kasstromen. Echter, aan een investering zijn altijd enige risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Onderstaand vindt u een opsomming van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de exploitatie van de zonnestroomsystemen, waaronder wanbetaling door of faillissement van huurders van zonnestroomsystemen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) Hallostroom Huur Zon V B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
duurzaam, rendement
L. Muis
L. Muis
Milieu en rendement
A. van Stokkum
A. van Stokkum
Beleggen in duurzaam project
J.F.M. van Aert
J.F.M. van Aert
Geld over om te investeren en een doel waar ik in geloof
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
milieu en rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
spreiden van mijn investeringen, en goed om in duurzaamheid te investeren
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
rendement en korte looptijd
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
vrij spaargeld
E.W. Engel
E.W. Engel
duurzaam en rendement
J.J. Maas
J.J. Maas
duurzaam
J. Ypma
J. Ypma
rendement en duurzaam
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaamheid is hard nodig en win win situatie.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Rendement en duurzaamheid
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
groen/rendement
J. Janssen
J. Janssen
Privé
J.W. Kelder
J.W. Kelder
groene investering, goed rendement
A. Brandenburg
A. Brandenburg
Duurzaamheid bevorderen, leuk rendement.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaamheid stimuleren
M.P. Lobbezoo
M.P. Lobbezoo
combinatie: "duurzaam"beleggen + aantrekkelijk rendement
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
Duurzaamheid stimuleren
B.M.M. Wentink
B.M.M. Wentink
Rente en duurzaam
A. de Jonge
A. de Jonge
Goed rendement.
Anonieme investeerder
Anonieme investeerder
spreiding en wie weet bijdrage aan duurzaamheid
B.R. Lokken
B.R. Lokken
goed idee!
C.J.M. Mieras
C.J.M. Mieras
goed aanbod
F.J. Heijman
F.J. Heijman
Verantwoord belegen overtollige middelen
J. Parent
J. Parent
Rendement en duurzaamheid
J.R. van Geem
J.R. van Geem
toekomst
M.P.B. Fruytier
M.P.B. Fruytier
rendement en groen
G. Tabak
G. Tabak
duurzaamheid, rendement

Aanbieder

HalloStroom Huur Zon V B.V.
Portefeuille: 155 Zonnestroomsystemen op daken van particuliere woningeigenaren
Status: Systemen zijn voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren
Voorwaarden Obligatielening: Streefbedrag van €700.000 is geïnvesteerd
Zekerheden Obligatielening: Pandrechten op Zonnestroomsystemen, huidige en toekomstige vorderingen, en op de bankrekeningen van de Uitgevende Instelling
Investerings- overeenkomst: Download voorbeeld
Informatiedocument: Download document
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Stel uw vraag: crowdfunding@hallostroom.nl
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 321
1016 EE Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.