Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel
Einddatum: 29 oktober 2021 Minimaal te investeren bedrag: € 500

Dit project is succesvol gesloten.
De beoogde €75.000 is verbonden aan de gedeeltelijke herfinanciering van een gedeelte van de investering in Zonnepark Ketelsteeg, is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,00%
Streefbedrag € 75.000
Geïnvesteerd bedrag € 75.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €75.000 is verbonden aan de gedeeltelijke herfinanciering van een gedeelte van de investering in Zonnepark Ketelsteeg, is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V. met dit resultaat. 

 

Beschrijving van het project
Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE-subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en de daarbij behorende Garanties van Oorsprong (GVO’s).

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:    Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.
Hoofdsom:     €75.000
Nominale waarde:     €500 per obligatie
Aantal obligaties: 150
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 29 oktober 2021
Rente:

4,0% op jaarbasis. Voor het eerst te betalen op 22 mei 2021

Transactiekosten: Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 3,2% gemiddeld per jaar, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 72 maanden (6 jaar)
Aflossing: De Obligatielening wordt halfjaarlijks gedurende de Looptijd geheel lineair afgelost. Aflossingsbetalingen vinden halfjaarlijks plaats op op de Rente- en Aflossingsdatum.

 

Laatste update (12 november 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 29 oktober 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel B.V.
Doel: Herfinanciering van een deel van de investeringskosten van Zonnepark Ketelsteeg
Informatiememorandum: Download informatiememorandum
Obligatievoorwaarden: Download obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: Email

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.