KiesZon voor de Toekomst!

KiesZon voor de Toekomst!
Einddatum: 16 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 250

KiesZon voor de Toekomst, groepsmaatschappij van Greenchoice, biedt u de mogelijkheid om mee te investeren in de bouw van tientallen nieuwe zonnestroomprojecten in Nederland!

Investeren
Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 4.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.495.000
99%

Beschrijving

*** Vanaf maandag 3 december om 10:00 kunt u in deze aanbieding investeren ***

 

Vrijstelling van de prospectusplicht
DuurzaamInvesteren heeft een AFM vergunning, waarom dan toch de AFM melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.500.000, lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM informatiedocument’ is  beschikbaar rechts op deze projectpagina.

 

KiesZon voor de Toekomst B.V. (de uitgevende instelling) biedt u de mogelijkheid om in te schrijven op deze senior obligatielening waarmee u tientallen nieuwe zonnestroomprojecten in Nederland helpt financieren! De obligatielening heeft een looptijd van drie jaar en biedt een vaste rente van 5,0% voor Greenchoice klanten en 4,5% voor alle andere obligatiehouders.

 

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatie memorandum. Geïnteresseerden dienen kennis te nemen van de inhoud van het gehele informatiememorandum alvorens een investering in de obligatielening te overwegen.

 

Een visie op een duurzame toekomst
Bij Greenchoice geloven we in een toekomst waarin duurzaamheid voor iedereen 100% vanzelfsprekend is. In onze toekomst is iedere Nederlander zich bewust van zijn energieverbruik, wordt actief energie bespaard en wekt iedereen zoveel mogelijk zelf -of samen met anderen – zijn eigen groene stroom op. Betaalbare en betrouwbare duurzame technologieën zijn dan ook voor iedereen toegankelijk.

Onze rol hierbij is om de versneller en verbinder in Nederland te zijn op weg naar 100% groene energie. Samen met onze klanten maken we dan ook elke dag groene keuzes. We leveren uitsluitend groene stroom en helpen onze klanten bij het besparen van energie en het zelf opwekken van stroom. Omdat we willen dat iedereen mee kan doen, maken we slimme producten, diensten en duurzame oplossingen eenvoudig en lokaal beschikbaar.

 

Meer dan 20 nieuwe zonnestroomprojecten in 2019
De transitie van fossiel naar duurzaam kunnen wij niet alleen en voor het realiseren van deze projecten moet fors geïnvesteerd worden. Wij nodigen daarom heel Nederland de kans om met ons mee te doen. 

Het doel is om met deze projecten meer dan 100.000 panelen te installeren, genoeg om ongeveer 9.000 huishoudens van stroom te voorzien en waarmee ongeveer 21 Kt CO2 uitstoot voorkomen wordt ten opzichte van een kolencentrale. 

 

Het unieke van onze aanpak!
Om impact te hebben pakken we het groots aan. In plaats van project voor project te crowdfunden en te realiseren, verzamelen we voldoende geld om meerdere projecten tegelijk op te starten.

Het is de bedoeling dat jouw investering wordt gebruikt om de komende jaren tientallen zonnestroomprojecten te realiseren. Dit betekent dat je meer duurzaam opgewekte energie realiseert per euro die je investeert én je daarvoor ook nog eens met een financieel rendement beloond wordt. Zo maken we samen het verschil.

Meer informatie over onze aanbieding vind je in het bijbehorende informatie memorandum.

 

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KiesZon voor de Toekomst B.V.
Hoofdsom: Maximaal €4.500.000
Minimaal €2.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie 
Inleg: Minimaal €250 (1 obligatie) 
Maximaal €25.000 (100 obligaties)
Rangorde: Seniore positie. Geen achterstelling.
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten* 
4,5% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders.
Jaarlijks op de rentedatum wordt gecontroleerd of je Greenchoice klant bent.
Rentebetaling: Jaarlijks op de rentedatum 
Looptijd: 3 jaar (36 maanden) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Aan het einde van de looptijd
Zekerheden: Geen
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die tevens klant bij Greenchoice zijn:

 • Je betaalt per obligatie €253,- dat is de nominale waarde (€250,-) plus transactiekosten (€3,-);
 • Gedurende de looptijd ontvang je een rentebetaling van 5,0% op jaarbasis;
 • Indien je gedurende de gehele looptijd klant ben bij Greenchoice ontvang je in totaal per obligatie €287,50 op een investering van €253;
 • Rekening houdend met transactiekosten is je gemiddelde netto rendement 4,6% op jaarbasis.
 • Jaarlijks zal de uitgevende instelling op de rentedatum controleren of je (nog) klant bent bij Greenchoice. Als dat zo is ontvang je over het voorafgaande jaar een rente van 5,0% op jaarbasis.
 • Let op*: Vergeet niet bij het inschrijven je Greenchoice-klant nummer al op te geven (onderaan de pagina waar je het bedrag invult). Dan weet je zeker dat je in aanmerking komt voor de 5,0% rente. 

 

Voorbeeld berekening netto rendement voor obligatiehouders die geen klant bij Greenchoice zijn:

 • Je betaalt per obligatie €253,- dat is de nominale waarde (€250,-) plus transactiekosten (€3,-);
 • Gedurende de looptijd ontvang je een rentebetaling van 4,5% op jaarbasis;
 • Indien je gedurende de gehele looptijd geen klant bent bij Greenchoice ontvang je in totaal per obligatie €283,75 op een investering van €253;
 • Rekening houdend met transactiekosten is je gemiddelde netto rendement 4,1% op jaarbasis.

Ben je niet elk jaar van de looptijd klant bij Greenchoice, geen probleem, maar dan kom je dus niet elk jaar in aanmerking voor de hogere rente van 5,0%  en zal je gemiddelde netto rendement dus tussen de hierboven genoemde 4,1% en 4,6% op jaarbasis zijn.

 

Risico's verbonden aan deze obligatielening
Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van uw belegging ten gevolge waarvan u uw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt u enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico's verbonden aan de bouw van zonneparken, dat minder projecten worden gerealiseerd dan verwacht en het wegvallen van contractpartijen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt u in het informatie memorandum van de aanbieder.

 

Belangrijke informatie van DuurzaamInvesteren

 • Investeer pas als u goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid uw investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat u niet kunt missen.*

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

 

(c) KiesZon voor de Toekomst B.V., de Uitgevende Instelling van de obligatielening

Investeerders

Aanbieder

KiesZon voor de Toekomst B.V.
Doel: Dekking van een deel van de bouwkosten van minimaal ca.10 nieuwe zonnestroom projecten per jaar
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie-voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag: kieszonvoordetoekomst
@kieszon.nl
Investeren
DuurzaamInvesteren maakt gebruik van cookies DuurzaamInvesteren gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Meer weten over deze cookies, klik hiernaast op “Meer informatie”. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van DuurzaamInvesteren. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.
DuurzaamInvesteren
Wij zijn ook te vinden op:

DuurzaamInvesteren
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.