KiesZon voor de Toekomst!

KiesZon voor de Toekomst!
Einddatum: 14 januari 2019 Minimaal te investeren bedrag: € 250

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €4.500.000 voor financiering van een deel van de kosten verbonden aan de bouw van tientallen nieuwe zonnestroomprojecten is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KiesZon voor de Toekomst B.V. met dit resultaat.

Geboden rente 4,50% - 5,00%
Streefbedrag € 4.500.000
Geïnvesteerd bedrag € 4.500.000
100%

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €4.500.000 voor financiering van een deel van de kosten verbonden aan de bouw van tientallen nieuwe zonnestroomprojecten is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder KiesZon voor de Toekomst B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
KiesZon voor de Toekomst B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de huuropbrengsten van zonnestroomsystemen die zij verhuurt aan particulieren. De obligatielening is verbonden aan de financiering van een deel van de kosten van nieuwe zonnestroomprojecten.

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: KiesZon voor de Toekomst B.V.
Hoofdsom:     €4.500.000
Nominale waarde:     €250 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:     18.000
Kenmerk lening: Seniore positie (geen achterstelling)
Ingangsdatum: 1 januari 2019
Rente: 5,0% op jaarbasis voor Greenchoice klanten.
4,5% op jaarbasis voor alle andere obligatiehouders.
Voor het eerst te betalen op 1 januari 2020.
Transactiekosten: Eenmalig 1,2% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Effectief rendement: 4,6% voor Greenchoice klanten.
4,1% voor alle andere obligatiehouders.
Looptijd: 36 maanden (3 jaar)
Aflossing: Ineens, aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rentebetaling staat gepland voor 1 januari 2022.
  • De tweede rentebetaling vond plaats op 1 januari 2021.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Aanbieder

KiesZon voor de Toekomst B.V.
Doel: Dekking van een deel van de bouwkosten van minimaal ca.10 nieuwe zonnestroom projecten per jaar
Voorwaarden voor uitgifte: Dat minimaal €2.000.000 in de obligatielening wordt geïnvesteerd
Informatie Memorandum: Download informatie memorandum
Obligatie-voorwaarden: Download Obligatievoorwaarden
AFM Informatiedocument: Download AFM informatiedocument
Stel uw vraag:

KiesZonvoordetoekomst
@kieszon.nl

DuurzaamInvesteren

Wij zijn ook te vinden op:  

DuurzaamInvesteren.nl
Apollolaan 151
1077 AR Amsterdam
088-4321543

DuurzaamInvesteren.nl (Crowdinvesting B.V.) heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 WFT voor het verlenen van beleggingsdiensten en is opgenomen in de registers van de AFM.