Zonnig Dievelman Grond B.V.
Zonnig Dievelman Grond B.V.

Zonnig Dievelman Grond B.V.

Realisatie Zonnepark Dievelman

De uit te geven obligatielening heeft een omvang van maximaal €2.400.000 en biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van 2 jaar

Totaal geïnvesteerd

€2.400.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.400.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.400.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 11 oktober 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 25 oktober 2021 om 9:27
Zonnig Dievelman Grond B.V.
Zonnig Dievelman Grond B.V.

De aankoop van de grond, waarop een 14,5MWp zonnepark zal worden gerealiseerd


Adres

Schipholweg 107,
2316XC Leiden

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Sinds 2019 is IX Zon binnen haar dochteronderneming Zonnig Berkelland Dievelman B.V. bezig met het ontwikkelen van Zonnepark Dievelman gelegen te Braakmansdijk, Haarlo in de Gemeente Berkelland. Het projectgebied beslaat in totaal 17,3 hectare, waarvan uiteindelijk ca. 10 hectare netto benut zal worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Overige grond zal worden ingezet voor natuur, lokaal agrarische werkzaamheden en wonen.


Updates

 • Op 6 agustus 2022 is de obligatielening vervroegd afgelost. Op deze datum is de rente vanaf de ingangsdatum tot 6 augustus 2022 en het openstaande bedrag van de lening aan de investeerders overgemaakt. 
 • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Over de aanbieder

De grond waarop Zonnepark Dievelman gerealiseerd gaat worden komt in eigendom van een speciaal daarvoor opgezette entiteit, Zonnig Dievelman Grond B.V. die de grond door middel van een 30-jarig opstalrecht zal verhuren aan haar zustermaatschappij Zonnig Berkelland Dievelman B.V. met een ingang van het huurcontract bij start bouw.  

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Zonnig Dievelman Grond B.V. beoogt met de opbrengst van de uit te geven obligatielening voor maximaal €2.400.000 een overbruggingsfinanciering aan te trekken voor de aankoop van de grond waarop zonnepark Dievelman zal worden gerealiseerd. De obligatielening wordt rondom start bouw van het zonnepark met het afsluiten van een (langjarige) projectfinanciering voor zonnepark Dievelman geherfinancierd. 

Uitgevende instelling:

Zonnig Dievelman Grond B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.400.000 en maximaal €2.400.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost middels een herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Het eerste hypotheekrecht op de grond; 
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling;

  Het eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling; 
  Het eerste pandrecht op de aansluiting-en-transportovereenkomst tussen Zonnig Berkelland Dievelman B.V. en Liander.
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.090,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de realisatie van het zonnepark zal jaarlijks ca. 14 GWh aan energie geproduceerd worden, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ruim 4.000 huishoudens

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico dat de huurder haar betalingsverplichtingen aan de uitgevende instelling niet kan of wil nakomen; 
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Zonnig Dievelman Grond B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening