Zonneveld Dassenberg B.V.
Zonneveld Dassenberg B.V.

Zonneveld Dassenberg B.V.

Zonneveld Dassenberg

Zonneveld Dassenberg B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% junior obligatielening met een looptijd van 15 jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€300.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€50.000
100%
Voortgang streefbedrag
€300.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 20 april 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
zaterdag 30 april 2022 om 14:46
Zonneveld Dassenberg B.V.
Zonneveld Dassenberg B.V.

financiering van de exploitatie van een zonnestroomsysteem


Adres

Eerste Straatje van Best 5
5211XH 's-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling (‘Zonneveld Dassenberg B.V.’) zal, in samenwerking met Odura advies en projecten B.V. (hierna ‘Odura’) en diverse lokaal betrokkenen, een zonneveld realiseren (het ‘Zonneveld’). Het Zonneveld, bestaande uit ca. 16.950 zonnepanelen, zal gedurende een periode van maximaal 23 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 8.700.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 3.200 huishoudens te voorzien.

Over de aanbieder

Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie. Dit gebeurt in de vorm van advies maar ook door zelf duurzame-energieprojecten te realiseren. Odura combineert bij de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten een professionele aanpak met een sociale component.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 5,0% per jaar met een Looptijd van 15 jaar (180 maanden). De obligatie-lening zal gedurende de looptijd volgens een annuitair schema worden afgelost.

Uitgevende instelling:

Zonneveld Dassenberg B.V.

Obligatielening: Minimaal €50.000 en maximaal €300.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling vestigd geen zekerheden. 

Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €722,58 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark, bestaande uit ca. 16.950 zonnepanelen, zal gedurende een periode van maximaal 23 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 8.700.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 3.200 huishoudens te voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken van Zonneveld Dassenberg;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Zonneveld Dassenberg B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening