Zonnepark Noordveen B.V.
Zonnepark Noordveen B.V.

Zonnepark Noordveen B.V.

Zonnepark Noordveen B.V.

Zonnepark Noordveen B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om burgers te laten participeren in het Zonnepark Noordveen. De burgerparticipatie is gemaximeerd op €160.000. Met deze burgerparticipatie blijft het Zonnepark ook in de toekomst verzekerd van de steun van omwonenden.

De obligatielening wordt uitgegeven door Zonnepark Noordveen B.V., en betreft een achtergestelde obligatielening met een looptijd van 14 jaar. De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis.


Totaal geïnvesteerd

€160.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€160.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
168 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 11 mei 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 18 mei 2020 om 11:36
Zonnepark Noordveen B.V.
Zonnepark Noordveen B.V.

Burgerparticipatie in Zonnepark Noordveen en herfinanciering deel van het eigen vermogen 


Adres

Bastion 26
5509MJ Veldhoven

Over dit project

Zonnepark Noordveen B.V. exploiteert een operationeel Zonnepark van 1.661,04 kWp gelegen te Zutphen, Brands Buijsstraat 6. Het Zonnepark is in 2017 gebouwd, is sinds begin 2018 operationeel en presteert sindsdien conform verwachting.

Over de aanbieder

Ecorus is opgericht in 2010 en verzorgt voor bedrijven, woningcorporaties en landeigenaren gehele zonne-energie trajecten. Van subsidieaanvraag, vergunning en financiering tot realisatie en ingebruikname. Ze richt zich hierbij voornamelijk op grote stukken grond, bedrijfsdaken of groepen daken. Zo heeft Ecorus sinds 2010 voor ca. 90.000.000 kWh aan projecten ontwikkeld. Goed voor de energievoorziening van zo’n 25.000 huishoudens.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening wordt, onder voorbehoud van de obligatievoorwaarden, gedurende de looptijd geheel afgelost.

Alle rente en aflossingen worden gedekt uit de operationele kasstromen die voortkomen uit de exploitatie van het Zonnepark.

In totaal was met de bouw van het Zonnepark een investering van ca. €1.600.000 gemoeid. Deze investering is initieel voor 80% gefinancierd middels een projectfinanciering ad ca. €1.300.000. De overige 20%, het eigen vermogen van Zonnepark Noordveen B.V. is door de moedervennootschap Eco Invest B.V. als risicodragend vermogen volgestort op de aandelen en wordt nu opengesteld voor burgerparticipatie.

Uitgevende instelling:

Zonnepark Noordveen B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €160.000
Nominale waarde: €80 per obligatie
Inleg: Minimaal €80 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 14 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel (lineair) afgelost in jaarlijks gelijke delen.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €80,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€2,40 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €82,40 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €110,02 per obligatie ontvangen op een investering van €82,40.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Ecorus is ontkiemd vanuit de overtuiging dat we allemaal zuiniger om moeten springen met de planeet en dat kan alleen als we duurzame keuzes maken. Als we massaal kiezen voor zonne-energie hebben we geen fossiele brandstoffen meer nodig. En bovenal is zonne-energie schoon, duurzaam, efficiënt en toekomstgericht.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lagere zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €160.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Zonnepark Noordveen B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening