Zonnepark Maatweg B.V.
Zonnepark Maatweg B.V.

Zonnepark Maatweg B.V.

Burgerparticipatie

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €300.000 voor de bouw en exploitatie van zonnepark Maatweg gevestigd in Amersfoort is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zonnepark Maatweg B.V. met dit resultaat.

Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€300.000
Streefbedrag
€300.000
Minimaal op te halen
€200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
196 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Succesvol gesloten, project (ge)start
Inschrijving start op
vrijdag 5 maart 2021 om 10:00
Inschrijving sluit op
maandag 5 april 2021 om 10:00
Zonnepark Maatweg B.V.
Zonnepark Maatweg B.V.

De financiering om burgers de mogelijkheid te geven financieel te participeren in het zonnepark.


Adres

Utrechtseweg 154, 3818ES, Amersfoort

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Zonnepark Maatweg B.V., beoogt de obligatielening ad €300.000 uit te geven om burgers de mogelijkheid te geven financieel te participeren in het zonnepark. De obligatielening kent een looptijd van ca. 16 jaar en 4 maanden. De rente op de obligatielening bedraagt 5,0% op jaarbasis en wordt per half jaar betaald.  Met de realisatie van het zonnepark is een totale financiering van ca. €6.550.000 gemoeid. 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 juni 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Duurzaamheid

Het zonnepark zal vervolgens gedurende een periode van 20 jaar geëxploiteerd worden en naar verwachting ca. 9.100 MWh duurzame elektriciteit per jaar opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 3.500 huishoudens te voldoen.  

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van schade aan het Zonnepark na oplevering;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Zonnepark Maatweg B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening