Zonnepark Koudekerke B.V.
Zonnepark Koudekerke B.V.

Zonnepark Koudekerke B.V.

Obligatielening

Om een deel van de bouw- en exploitatiekosten van het Zonnepark Koudekerke te dekken, biedt Zonnepark
Koudekerke B.V. de leden van de Coöperatie Koudekerke/Dishoek de mogelijkheid te investeren in een achtergestelde obligatielening met een totale nominale waarde van € 440.000, een rente van 5,00% en een looptijd van 15 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€440.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€440.000
100%
Voortgang streefbedrag
€440.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
180 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 22 maart 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 16 september 2019 om 16:26
Zonnepark Koudekerke B.V.
Zonnepark Koudekerke B.V.

Financiering van een deel van de bouw- en exploitatiekosten van Zonnepark Koudekerke


Adres

Edisonweg 53F
4382NV Vlissingen

Over dit project

Het Zonnepark Koudekerke is een zon-PV veldopstelling van 3,6 MW op de voormalige stortplaats aan de Braamweg te Koudekerke. De veldopstelling bestaat uit circa 10.000 zonnepanelen in Zuidopstelling die verbonden worden met het elektriciteitsnet door een eigen aansluiting op het netwerk van DNWG. Het zonnepark, dat al omringt wordt door bomen en struiken en een afgesloten toegangsweg, zal extra omheind worden en van bewegingscamera’s en corresponderende monitoring worden voorzien.

Over de aanbieder

De ontwikkeling van het Zonnepark wordt gedaan in de door Coöperatie EKD en Zeeuwind opgerichte entiteit Zonnepark Koudekerke B.V., waar beide partijen 50% aandeelhouder van zijn. De leden van de Coöperatie EKD kunnen financieel participeren in het door Zeeuwind en de Coöperatie EKD gezamenlijk ontwikkelde initiatief. Dit alles onder het motto “Door Koudekerke/Dishoek, voor Koudekerke/Dishoek”. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Alleen leden van Coöperatie EKD kunnen in de Obligatielening investeren. Mocht aan het einde van de inschrijvingsperiode het benodigde bedrag van €440.000 niet zijn gestort, dan zal Zeeuwind het resterende bedrag, tegen gelijke voorwaarden (‘pari passu’) als een achtergestelde lening verstrekken, tot een maximum van € 440.000.

Gedurende de looptijd wordt de obligatielening annuïtair afgelost, wat inhoudt dat de obligatiehouders jaarlijks
een vaste som aan rente en een deel van hun inleg terug krijgen. De rentebetalingen en aflossingen worden
betaald uit de operationele opbrengsten van Zonnepark Koudekerke.

Uitgevende instelling:

Zonnepark Koudekerke B.V.

Obligatielening: Minimaal €440.000 en maximaal €440.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 15 jaar
Aflossing:

Geheel gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Tweede pandrecht, en/of hypotheekrecht waar benodigd, op alle activa en vorderingen van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €356,85 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek U.A., hierna genoemd de Coöperatie EKD, heeft tot algemeen doel het verduurzamen van Koudekerke/Dishoek. Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. (hierna Zeeuwind) heeft het doel de duurzame energietransitie in de provincie Zeeland te versnellen..

De partijen ontwikkelen gezamenlijk het project Zonnepark Koudekerke; een zonneweide op de voormalige stortplaats aan de Braamweg in Koudekerke.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €440.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 Zonnepark Koudekerke B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening