Zonnehuur 2 B.V.
Zonnehuur 2 B.V.

Zonnehuur 2 B.V.

Zonnehuur 2 B.V. - Zonnestroomsysteem

Zonnehuur 2 B.V. beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €105.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van het exploiteren van het zonnestroomsysteem. 

De obligatielening biedt een rente van 4,5% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost uit een herfinanciering.

Totaal geïnvesteerd

€105.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€105.000
100%
Voortgang streefbedrag
€105.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 30 mei 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 31 mei 2022 om 10:14
Zonnehuur 2 B.V.
Zonnehuur 2 B.V.

financiering van het exploiteren van het Zonnestroomsysteem


Adres

Klaprozenweg 75E
1033NN Amsterdam

Over dit project

De door de zonnestroomsystemen opgewekte zonnestroom wordt voor een deel verkocht aan de huurders van vastgoed waarop de zonnestroomsystemen zich bevinden. Het resterende deel van de opgewekte zonnestroom wordt verkocht aan de energieleverancier. De exploitatieperiode van de Zonnestroomsystemen bedraagt minimaal 17 jaar. Naar verwachting zal exploitatieperiode worden verlengd naar 25 jaar. 

Voor de portefeuille zonnestroomsystemen is een SDE+ subsidie verkregen waaronder nog voor een periode van 12 jaar subsidie wordt ontvangen voor de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit. Tevens zijn met de dak eigenaren een recht van opstal gesloten met een minimale termijn van 17 jaar.

Over de aanbieder

Zonnehuur 2 B.V. is opgericht als werkmaatschappij van waaruit een door Lens Esco B.V. gekochte sinds 1 januari 2019 operationele portefeuille zonnestroomsystemen wordt gefinancierd en geëxploiteerd. De operationele portefeuille zonnestroomsystemen is overgenomen van de vastgoedeigenaar die ook eigenaar is van het vastgoed waarop de operationele portefeuille zonnestroomsystemen is geplaatst.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Locatie: Gemeente Soest

Totaal vermogen: Ca. 246 zonnepanelen met een opgesteld vermogen van ca. 66.420 Wp.

Technologie:
Zonnepanelen: Talesun 270 Wp
Leverancier: Talesun
Installateur: Deng Solar

Uitgevende instelling:

Zonnehuur 2 B.V.

Obligatielening: Minimaal €105.000 en maximaal €105.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

annuitair

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.130,63 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,04%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Lens Esco is opgezet met het doel om voor haar klanten duurzame energie op te wekken op zijn of haar eigen dak. Vanuit die gedachte ontwikkelt Lens Esco slimme e-systemen die passen binnen de integrale verduurzamingstrategie voor woningbezit en bedrijfsobjecten van woningcorporaties en overige vastgoedeigenaren. Lens Esco doet dit vanuit het besef dat het verduurzamen van woningen niet alleen een technische en financiële opgave is, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van hoger dan verwachte operationele kosten voor de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €105.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Zonnehuur 2 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening