Zonnehuur 1 B.V.
Zonnehuur 1 B.V.

Zonnehuur 1 B.V.

Zonnestroomsysteem

Zonnehuur 1 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,00% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar ter financiering van een deel van de aankoop- en realisatiekosten van een portefeuille zonnestroomsystemen geinstalleerd op daken van Brederoden Wonen.

Totaal geïnvesteerd

€175.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€105.000
100%
Voortgang streefbedrag
€175.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 12 oktober 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 12 oktober 2020 om 19:04
Zonnehuur 1 B.V.
Zonnehuur 1 B.V.

financiering van de bouw en exploitatie van het zonnestroomsysteem


Adres

Klaprozenweg 75 E,
1033 NN Amsterdam

Over dit project

De portefeuille zonnestroomsystemen van Zonnehuur I B.V. wordt geplaatst bij, en verleased aan de huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen. De portefeuille zonnestroomsystemen zal bij oplevering bestaan uit ca. 72 zonnestroomsystemen geïnstalleerd op de daken van Brederode Wonen. Bij eventuele verhuizing van een lessee is de volgende bewoner verplicht het betreffende leasecontract over te nemen, bij toekomstige leegstand van een woning gaat de betalingsverplichting onder dat specifieke leasecontract over op Brederode Wonen.

Over de aanbieder

Bij Lens vinden wij dat iedereen recht heeft op duurzame energie van eigen dak. Vanuit die gedachte ontwikkelt Lens slimme e-systemen die passen binnen de integrale verduurzamingsstrategie voor woningbezit van woningcorporaties. Lens doet dit vanuit het besef dat het verduurzamen van woningen niet alleen een technische en financiële opgave is, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Ter financiering van de portefeuille zonnestroomsystemen geeft Zonnehuur I B.V. een senior obligatielening ter hoogte van €175.000 uit met een rente van 4,00% op jaarbasis en een looptijd van 5 jaar. De lening wordt gedeeltelijk afgelost gedurende de Looptijd (13%) het resterende deel van de obligatielening wordt aan het einde van de looptijd afgelost middels een herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Zonnehuur 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €105.000 en maximaal €175.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk gedurende de looptijd, en overige deel aan het einde van de looptijd door middel van een herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.192,66 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De portefeuille zonnestroomsystemen van Zonnehuur I B.V. wordt geplaatst bij, en verleased aan de huurders van de woningcorporatie Brederode Wonen. De portefeuille zonnestroomsystemen zal bij oplevering bestaan uit ca. 72 zonnestroomsystemen geïnstalleerd op de daken van Brederode Wonen. Bij eventuele verhuizing van een lessee is de volgende bewoner verplicht het betreffende leasecontract over te nemen, bij toekomstige leegstand van een woning gaat de betalingsverplichting onder dat specifieke leasecontract over op Brederode Wonen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €175.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Zonnehuur 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening