Zelfstroom Zon Huur V B.V.
Zelfstroom Zon Huur V B.V.

Zelfstroom Zon Huur V B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Zelfstroom Zon Huur V B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5.00% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar ter financiering van de aankoop en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen op daken van gekwalificeerde woningeigenaren. 

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 11 februari 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 15 februari 2019 om 16:33
Zelfstroom Zon Huur V B.V.
Zelfstroom Zon Huur V B.V.

Financiering van aankoop en exploitatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen op daken van gekwalificeerde woningeigenaren


Adres

Statenlaan 14
5223LA 's-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Zelfstroom exploiteert operationele zonnestroomsystemen aan de gebruikers (huurders) van  de zonnestroomsystemen. De huurders dienen aan specifieke criteria van Zelfstroom te voldoen, betalen een eigen bijdrage in de installatie en daarnaast een vaste maandelijkse vergoeding gedurende de huurperiode van 15 jaar.

Over de aanbieder

Zelfstroom Zon Huur V B.V., de uitgevende instelling, exploiteert op basis van langjarige contracten compleet geïnstalleerde zonnestroomsystemen van hoge kwaliteit in Nederland. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De senior obligatielening beoogt maximaal €2.000.000 op te halen voor de aankoop en exploitatie van ca. 400 zonnestroomsystemen. De senior obligatielening biedt een rente van 5.00% rente per jaar met een looptijd van 2 jaar.

Uitgevende instelling:

Zelfstroom Zon Huur V B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt in een keer aan het einde van de looptijd geheel afgelost.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen;
  • Eerste pandrecht op de Portefeuille Zonnestroomsystemen;
  • Eerste pandrecht op de bankrekening(en) van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 0,70% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,70% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€7,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.007,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.100,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.007,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Grijze stroom is niet meer van deze tijd, het is duurder en enorm vervuilend. Zelfstroom biedt huurders de mogelijkheid tot het verduurzamen en zo groene energie te produceren en gebruiken.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het afsluiten van minder huurovereenkomsten dan verwacht door de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 Zelfstroom Zon Huur V B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening