Zelfstroom SPV 7 B.V.
Zelfstroom SPV 7 B.V.

Zelfstroom SPV 7 B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.000.000 voor de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 490 zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 7 B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 1 december 2016 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 1 december 2016 om 18:13
Zelfstroom SPV 7 B.V.
Zelfstroom SPV 7 B.V.

financiering van de exploitatie van een portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Veemarktkade 8
5222AE 's-Hertogenbosch

[RECLAME]

Over dit project

De uitgevende instelling verhuurt een portefeuille van 490 zonnestroomsystemen gedurende 10 jaar aan particuliere woningeigenaren. Gemiddeld genomen kent een zonnestroomsysteem een waarde van ca. €4.650. Het installatieproces zal ca. 4 maanden in beslag nemen.

Over de aanbieder

Zelfstroom Nederland heeft de uitgevende instelling opgericht als 'special purpose vehicle', waarin elk vehicle een eigen portefeuille zonnestroomsystemen aan kwalificerende woningeigenaren in Nederland voor een vast bedrag per maand gedurende een periode van 10 jaar verhuurt.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Zelfstroom SPV 7 B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille van zonnestroomsystemen op daken van particulieren door heel Nederland.

Uitgevende instelling:

Zelfstroom SPV 7 B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.000.000 en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Pandrecht op de activa en huurcontracten
Transactiekosten: Eenmalig 0,70% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,70% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€7,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.007,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.120,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.007,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de uitgifte worden 490 operationele zonnestroomsystemen gefinancierd die duurzame groene energie op zullen wekken voor een langdurige periode.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar

Het obligatieprogramma
In [datum] heeft , de uitgevende instelling, een obligatieprogramma opgezet. Onder dit obligatieprogramma zal de uitgevende instelling van tijd tot tijd obligaties in series van obligaties (ieder een “serie”) uitgeven tot een maximaal totaal uitstaand bedrag aan obligaties van €2.000.000. Inmiddels heeft de Uitgevende Instelling [aantal] Series obligaties uitgegeven onder dit obligatieprogramma voor een totaalbedrag van €2.000.000.

Per serie worden telkens definitieve voorwaarden door de uitgevende instelling opgesteld en gepubliceerd. De definitieve voorwaarden leggen onder meer vast wat de rente, looptijd en omvang zijn van een serie obligaties. De definitieve voorwaarden moeten samen met het prospectus en het supplement prospectus, gelezen worden om alle relevante informatie te verkrijgen alvorens een inschrijving op een serie obligaties te overwegen.

Terug naar boven

© Copyright 2016 Zelfstroom SPV 7 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening