Zelfstroom SPV 6 B.V.
Zelfstroom SPV 6 B.V.

Zelfstroom SPV 6 B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

Dit project is geheel afgelost
Investeerders financierden de beoogde €700.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 6 B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€700.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€350.000
100%
Voortgang streefbedrag
€700.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
dinsdag 28 juni 2016 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 6 juli 2016 om 10:09
Zelfstroom SPV 6 B.V.
Zelfstroom SPV 6 B.V.

Financiering van een portefeuille van 175 operationele zonnestroomsystemen.


Adres

Veemarktkade 8
5222 AE 's-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is geheel afgelost.
Investeerders financierden de beoogde €700.000 voor aankoop en exploitatie van de Zonnestroomsystemen.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert alle investeerders en de aanbieder Zelfstroom SPV 6 B.V. met dit resultaat.

Over de aanbieder

Beschrijving van de portefeuille zonnestroomsystemen
Zelfstroom SPV 6 B.V. exploiteert een portefeuille van 175 operationele zonnestroomsystemen. De systemen zijn geïnstalleerd bij particuliere woningbezitters die de systemen voor een periode van 10 jaar hebben gehuurd. De besparing op de energienota is vaak hoger dan de huursom waardoor huurders er direct op vooruitgaan. De ontvangen huurinkomsten worden gebruikt door de Uitgevende Instelling om de verplichtingen aan Obligatiehouders en een commerciële marge te dekken.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €700.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2016 Zelfstroom SPV 6 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening