Zelfstroom SPV 3 B.V.
Zelfstroom SPV 3 B.V.

Zelfstroom SPV 3 B.V.

Portefeuille Zonnestroomsystemen

Zelfstroom Zon Huur 3 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5.00% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar ter financiering van de aankoop en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen op daken van gekwalificeerde woningeigenaren. 

Totaal geïnvesteerd

€200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€210.000
100%
+90%
Voortgang streefbedrag
€210.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 9 september 2015 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 23 november 2015 om 22:35
Zelfstroom SPV 3 B.V.
Zelfstroom SPV 3 B.V.

Aankoop en exploitatie van operationele zonnestroomsystemen


Adres

Statenlaan 14
5223LA ‘s-Hertogenbosch

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is succesvol gesloten.

Wie kan investeren?

Dit project is succesvol gesloten.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Dit project is succesvol gesloten.

Uitgevende instelling:

Zelfstroom 3 B.v.

Obligatielening:

Minimaal €210.000 

Nominale waarde:

1.000 per obligatie

Inleg: Minimaal (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

5,0% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd:

10 jaar

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Pandrecht op alle rechten jegens derden;
  • Pandrecht op alle contracten, overeenkomsten en verzekeringen;
  • Pandrecht op de betreffende zonnestroomsystemen;
  • Pandrecht op de bankrekeningen van Uitgevende Instelling.
Transactiekosten:

Eenmalig 3,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,0% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,0% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.129,50 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,4%.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de Uitgevende Instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2015 Zelfstroom SPV 3 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening