Xaam Verduurzamen I B.V.
Xaam Verduurzamen I B.V.

Xaam Verduurzamen I B.V.

Financiering grond

Xaam Verduurzamen I B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,50% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar. Met de €880.000 zal een deel van de waarde van grond en opstallen waar twee zonnestroomprojecten op zijn gerealiseerd worden gefinancierd. 

Totaal geïnvesteerd

€880.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€440.000
100%
Voortgang streefbedrag
€880.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 2 november 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 13 november 2020 om 17:05
Xaam Verduurzamen I B.V.
Xaam Verduurzamen I B.V.

Financiering van een deel van de waarde van grond en opstallen waar twee zonnestroomprojecten op zijn gerealiseerd.


Adres

Steenslag 1,
5531MC Bladel

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Laatste update (25 oktober 2021)

 • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 17 november 2021.
 • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Over de aanbieder

Xaam is hét duurzame energiebedrijf dat het anders doet. Altijd op zoek naar manieren om energie op te wekken en op te slaan. We staan open voor nieuwe inzichten op het gebied van energie en onderzoeken dit op haalbaarheid en winstgevendheid. Onze missie: de omschakeling van vervuilende energie naar groene energie
versneld doorvoeren zodat het voor elk bedrijf mogelijk is om te verduurzamen. Op een manier waar iedereen iets aan heeft

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling, Xaam Verduurzamen I B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om maximaal €880.000 op te halen om een deel van de waarde van grond en opstallen waar twee zonnestroomprojecten op zijn gerealiseerd te financieren. Met de vrijkomende middelen is de moedermaatschappij van de uitgevende instelling voornemens nieuwe duurzame energieprojecten te ontwikkelen. 

Uitgevende instelling:

Xaam Verduurzamen I B.V.

Obligatielening: Minimaal €440.000 en maximaal €880.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal 50% (€500 per obligatie met een nominale waarde van €1.000).

Het resterende deel van de obligatielening wordt in één keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening. De aflossingsbetalingen vinden jaarlijks plaats op de rente- en aflossingsdatum.


Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 •  Eerste hypotheekrecht op grond en opstallen, met een getaxeerde waarde van €1.655.000. 
 • Eerste pandrecht op de inkomsten uit de verhuur van grond en opstallen; 
 • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling (zie paragraaf 3.3.4). 
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.348,75 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,00%.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van wanbetaling door een van de huurders van de grond of opstallen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €880.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Xaam Verduurzamen I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening