Wocozon Services B.V.
Wocozon Services B.V.

Wocozon Services B.V.

Werkvoorraad Zonnestroomsystemen

Wocozon Services B.V. beoogt middels de uitgifte van de obligatielening maximaal €3.000.000 op te halen ten behoeve van de financiering van de werkvoorraad zonnestroomsystemen. De obligatielening biedt een rente van 4,5% op jaarbasis en heeft een looptijd van 1 jaar (12 maanden). 

Totaal geïnvesteerd

€3.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€3.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
12 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 26 augustus 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 30 augustus 2019 om 9:40
Wocozon Services B.V.
Wocozon Services B.V.

Financiering van de Werkvoorraad Zonnestroomsystemen van de Uitgevende Instelling bestaande uit componenten ten behoeve van de installatie van Zonnestroomsystemen waaronder zonnepanelen, omvormers, dak montage materiaal, productie meters en overige componenten.


Adres

Leidsche rijn 55
3454PZ De Meern

Over dit project

Het groeitempo van Wocozon blijft onveranderd hoog door de grote vraag bij woningcorporaties naar hanteerbare verduurzamingsmaatregelen in combinatie met lastenverlaging voor de huurders. Dit heeft tot gevolg dat zij veel moet investeren in nieuwe Zonnestroomsystemen. Doordat de Zonnestroomsystemen pas bij plaatsing worden gefactureerd aan de woningcorporaties wil zij hiervoor opnieuw, en in grotere omvang dan de vorige tranche, additionele financiering aantrekken.

Over de aanbieder

Wocozon is de grootse (non-profit) organisatie van en voor woningcorporaties in Nederland op gebied van zonnestroomsystemen voor huurders. Zij biedt de mogelijkheid de gehele financieringslast van het plaatsen van zonnestroomsystemen van woningcorporaties over te nemen, zodat de zonnestroomsystemen voor de woningcorporatie off-balance gefinancierd worden en huurders alleen betalen voor een opgewekte en gebruikte kWh. Daar heeft Wocozon als enige in Nederland hiervoor een ruling voor van de belastingdienst.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.

Uitgevende instelling:

Wocozon Services B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.000.000 en maximaal €3.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 1 jaar
Aflossing:

In een keer aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de Uitgevende Instelling;
  • Het eerste pandrecht op de Werkvoorraad Zonnestroomsystemen.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.000,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.045,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.000,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Wocozon helpt woningcorporaties om hun bezit te verduurzamen met zonnestroomsystemen en laat hun huurders daarvan financieel profiteren. Inmiddels heeft Wocozon ruim 10.000 woningen van woningcorporaties voorzien van zonnepanelen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 Wocozon Services B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening