WOAB Overijssel B.V.
WOAB Overijssel B.V.

WOAB Overijssel B.V.

WOAB Overijssel I

Met de uitgifte van de obligatielening beoogt WOAB Overijssel B.V. een deel van de kosten gemaakt voor het rendabel verduurzamen van particuliere woonhuizen in Overijssel herfinancieren. 

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,0% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 25 mei 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 2 juni 2021 om 13:42
WOAB Overijssel B.V.
WOAB Overijssel B.V.

de financiering van een borgstellingsfonds aangehouden bij Krediet Bank Salland ter garantie voor leningen aan particuliere klanten van WOAB


Adres

Maagdenburgstraat 60
7421ZG Deventer

Over dit project

WOAB Overijssel B.V.  gaat de vrijgekomen middelen gebruiken om circa 30 nieuwe woningen te verduurzamen. 

Over de aanbieder

WOAB streeft naar een leidende positie in de Nederlandse markt voor woningverduurzaming. Hierin werkt WOAB samen met het ministerie van binnenlandse zaken, provincies en gemeenten. WOAB is in 2015 begonnen met 40 woningen in Deventer, Zutphen en Lochem. Ondertussen heeft WOAB haar werkgebied uitgebreid naar geheel Overijssel, Gelderland en Almere. In 2021 is begonnen met de landelijke uitrol. Per 1 juli 2020 zijn er al meer dan 100 woningen verduurzaamd volgens het WOAB-concept. WOAB werkt nu aan opschaling van de activiteiten en verwacht in 2021 in totaal 250 woningen te verduurzamen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering en zal gedurende de looptijd gedeeltelijk (ca. 70%) worden afgelost.

Uitgevende instelling:

WOAB Overijssel B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg:

Minimaal €1.000 (één obligatie)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal ca. 70% wordt in jaarlijkse delen afgelost. Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening.


Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle vorderingen op het Waarborgfonds Woningabonnement die verband houden met reeds gerealiseerde woningabonnementen die gefinancierd worden met de obligatielening.
Transactiekosten: Eenmalig 2,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€25,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.025,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.270,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.025,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,40%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Als onderdeel van de ambitie van de WOAB-groep is de Uitgevende Instelling voornemens om 120 woningen in Overijssel te gaan verduurzamen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat minder huizen verduurzaamd worden dan verwacht;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 WOAB Overijssel B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening