Windpark Zeewolde B.V.
Windpark Zeewolde B.V.

Windpark Zeewolde B.V.

Windpark Zeewolde

Windpark Zeewolde B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6.00% junior obligatielening met een looptijd van 10 jaar en 4 maanden ter financiering van een deel van de kosten voor Windpark Zeewolde.

Totaal geïnvesteerd

€4.702.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€4.702.500
100%
Voortgang streefbedrag
€4.702.500
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
124 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 8 april 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 10 juni 2022 om 10:44
Windpark Zeewolde B.V.
Windpark Zeewolde B.V.

het aflossen van een deel van een kortlopende bouwlening van een projectfinancier en het wordt uitgegeven om bewoners en bedrijven in aangrenzende en nabijgelegen gebieden van het windpark de mogelijkheid te geven financieel te participeren in de exploitatie van het windpark


Adres

Landauer 2
3897AB Zeewolde

Stel je vraag E-mail de aanbieder

[RECLAME]

Over dit project

Windpark Zeewolde, het windpark, bestaat uit 83 Vestas windturbines, de hierbij behorende infrastructuur
waaronder kabels, wegen, kraanopstelplaatsen, netinpassing, overige civiele- en elektrische infrastructuur en
een hoog-voltage onderstation dat ook andere parken aansluit. Het windpark is een 100% burger initiatief.
Met 322 MW aan opgesteld vermogen is het windpark het grootste onshore windpark van Nederland en het
grootste burger-windinitiatief van Europa.

Over de aanbieder

De hoofdactiviteit van de uitgevende instelling is het bouwen en exploiteren van een windpark in de gemeentes Zeewolde en Almere, provincie Flevoland, in het buitengebied ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere. Dit windpark zal bestaan uit 83 windturbines met een totale capaciteit van ca. 322 MW en is bekend als ‘Windpark Zeewolde’ (het Windpark).

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Windpark Zeewolde B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6.00% junior obligatielening met een looptijd van 10 jaar en 4 maanden ter financiering van een deel van de kosten voor Windpark Zeewolde.

Uitgevende instelling:

Windpark Zeewolde B.V.

Obligatielening:

Minimaal €4.702.500 en maximaal €4.702.500

Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10,33 jaar
Aflossing:

Annuitair

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €505,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €692,95 per obligatie ontvangen op een investering van €505,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De hoofdactiviteit van de uitgevende instelling is het bouwen en exploiteren van een windpark in de gemeentes Zeewolde en Almere, provincie Flevoland, in het buitengebied ten noordwesten van Zeewolde en ten oosten van Almere. Dit windpark zal bestaan uit 83 windturbines met een totale capaciteit van ca. 322 MW en is bekend als ‘Windpark Zeewolde’ (het Windpark).

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar

Het obligatieprogramma
In [datum] heeft Windpark Zeewolde B.V., de uitgevende instelling, een obligatieprogramma opgezet. Onder dit obligatieprogramma zal de uitgevende instelling van tijd tot tijd obligaties in series van obligaties (ieder een “serie”) uitgeven tot een maximaal totaal uitstaand bedrag aan obligaties van €13.500.000. Inmiddels heeft de Uitgevende Instelling [aantal] Series obligaties uitgegeven onder dit obligatieprogramma voor een totaalbedrag van €13.500.000.

Per serie worden telkens definitieve voorwaarden door de uitgevende instelling opgesteld en gepubliceerd. De definitieve voorwaarden leggen onder meer vast wat de rente, looptijd en omvang zijn van een serie obligaties. De definitieve voorwaarden moeten samen met het prospectus en het supplement prospectus, gelezen worden om alle relevante informatie te verkrijgen alvorens een inschrijving op een serie obligaties te overwegen.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Windpark Zeewolde B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening