Windpark Westerse Polder B.V.
Windpark Westerse Polder B.V.

Windpark Westerse Polder B.V.

Windpark Westerse Polder

Windpark Westerse Polder B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit ter hoogte van €1.500.000 met een rente van 5,00% op jaarbasis en een looptijd van 4 jaar en 7 maanden ter herfinanciering van een deel van de totale bouw- en realisatiekosten van Windpark Westerse Polder.

Totaal geïnvesteerd

€1.500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
55 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 28 oktober 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 8 november 2021 om 15:47
Windpark Westerse Polder B.V.
Windpark Westerse Polder B.V.

De herfinanciering van de achtergestelde lening gemoeid met een deel van de totale bouw- en realisatiekosten van het windpark


Adres

Woudenbergseweg 19C-12
3707 HW Zeist

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Voor de initiatiefnemer van het Windpark (Investment Engineering B.V.) speelt het maatschappelijke draagvlak voor het windpark een belangrijke rol. Als onderdeel van een uitgebreid participatieplan is de uitgevende instelling met de gemeente Hoeksche Waard overeengekomen een investeringsmogelijkheid voor burgers aan te bieden. Ter invulling van de deze ‘burgerparticipatie’ geeft de uitgevende instelling, zoals beschreven in dit informatiememorandum, een achtergestelde obligatielening uit. Met de opbrengst van de obligatielening zal een deel van de reeds gemaakte investeringskosten geherfinancierd worden. 

Laatste update (23 november 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 30 juni 2022.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Wie kan investeren?

De obligatielening wordt aangeboden met als doel het maatschappelijk draagvlak voor de exploitatie van het Windpark te vergroten. Specifiek wenst de uitgevende instelling omwonenden van het windpark te betrekken.  

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,00% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar en 7 maanden. De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost uit de kasstromen van de uitgevende instelling. 

Uitgevende instelling:

Windpark Westerse Polder B.V.

Obligatielening: Minimaal €150.000 en maximaal €1.500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4,58 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost conform een lineair schema.

Zekerheden:

Er worden geen zekerheidsrechten verstrekt aan obligatiehouders. 

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.128,90 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,40%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het Windpark is vanaf 1 juni 2021 operationeel en per 31 augustus 2021 opgeleverd en zal voor een periode van minimaal 25 jaar jaarlijks ca. 62.000 MWh duurzame opgewekte elektriciteit opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 20.000 huishoudens te voldoen. Daarbij wordt de uitstoot van ca. 40.000 ton CO2 per jaar vermeden. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van externe financiering;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2021 Windpark Westerse Polder B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening