Windpark Rembrandt V.O.F.
Windpark Rembrandt V.O.F.

Windpark Rembrandt V.O.F.

Windpark Rembrandt

Windpark Rembrandt V.O.F. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6,00% junior obligatielening met een looptijd van 5 jaar ter herfinanciering van bestaande achtergestelde lening.

Totaal geïnvesteerd

€1.100.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.100.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 17 december 2014 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 2 maart 2015 om 12:26
Windpark Rembrandt V.O.F.
Windpark Rembrandt V.O.F.

Herfinanciering bestaande achtergestelde lening


Adres

Maanlander 47
3824MN Amersfoort

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
Meer dan 80 investeerders financierden de beoogde €1.100.000 voor de realisatie van het windpark. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Rembrandt VOF met dit resultaat.

Beschrijving van het windpark
Windpark Rembrandt is een 10,6 MW operationeel windpark met verspreid over locaties in Coevorden (3 turbines), De Lier (1 turbine) en Vlissingen (1 turbine). Door de verschillende locaties samen te voegen tot één park wordt geprofiteerd van schaalvoordelen bij de ontwikkeling, financiering en exploitatie van het windpark.

Over de aanbieder

YARD ENERGY Group is één van de grootste en meest ervaren, private ontwikkelaars van windparken in Nederland. De groep richt zich op het realiseren en beheren van windparken. Dit behelst onder andere het aankopen van projectrechten, het ontwikkelen van projecten, het arrangeren van de financiering en het operationele beheer. YARD ENERGY Group beheert momenteel meer dan 90 MW aan operationele windparken en heeft nog eens meer dan 30 MW aan windenergieprojecten in aanbouw. Verder heeft YARD ENERGY Group een pijplijn van meer dan 800 MW in binnen- en buitenland aan projecten die de komende jaren verder ontwikkeld zullen worden.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Herfinanciering van bestaande achtergestelde lening. 

Uitgevende instelling:

Windpark Rembrandt V.O.F.

Obligatielening: Minimaal €1.100.000 en maximaal €1.100.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Ineens bij einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste recht van hypotheek op het recht van onderopstal;
 • Eerste pandrecht over contracten en projectrekeningen;
 • Eerste pandrecht op depotrekening;
 • Debt service reserve account van tenminste drie maanden rente- en aflossing;
 • Eerste pandrecht op BTW teruggaaf;
 • Eerste pandrecht op vorderingen en roerende zaken;
 • Eerste pandrecht op belastingen en subsidievorderingen;
 • Eerste pandrecht op rechten uit verzekeringen
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.000,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.300,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.000,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het windpark produceert jaarlijks genoeg duurzame energie om volledig aan de elektriciteitsbehoefte van ca. 7.000 Nederlandse huishoudens te voldoen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico’s verbonden aan de financiering van het Windpark;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.100.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2014 Windpark Rembrandt V.O.F., de uitgevende instelling van de senior obligatielening