Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Windpark Oostermoer

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 3,00% junior obligatielening met een looptijd van 5 jaar en 2 maanden (62 maanden) ter financiering van een deel van het windpark. Dit om het lokale draagvlak te vergroten en zo omwonenden mee te laten profiteren van het nabijgelegen windpark.

Totaal geïnvesteerd

€1.028.750

98%
Voortgang minimaal bedrag
€1.045.250
98%
Voortgang streefbedrag
€1.045.250
Rentevergoeding op jaarbasis
3,00%
Looptijd
62 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 25 juni 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
zondag 25 juli 2021 om 14:32
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

burgers de mogelijkheid te geven financieel te participeren in het windpark en een deel van de investering in het windpark te herfinancieren


Adres

Dorpsstraat 61
9658PH Eexterveen

Over dit project

Windpark Oostermoer is onderdeel van een groter initiatief, windpark De Drentse Monden en Oostermoer, waarin drie juridische entiteiten, waaronder de uitgevende instelling, windparken bouwen. Windpark Oostermoer (het “Windpark”), zal bestaan uit 16 windmolens in de gemeente Aa en Hunze. De initiatiefnemers van het Windpark vinden het belangrijk omwonenden de mogelijkheid te bieden om te investeren in het Windpark. Daarom biedt de uitgevende instelling een investeringsmogelijkheid door het uitgeven van een, zoals beschreven in dit informatiememorandum, achtergestelde obligatielening met speciale voordelen voor omwonenden (de “Obligatielening”).

Over de aanbieder

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., de uitgevende instelling van de pbligatielening, is eigenaar van indpark Oostermoer. Windpark Oostermoer is onderdeel van een groter initiatief, windpark De Drentse Monden en Oostermoer, waarin drie juridische entiteiten, waaronder de uitgevende instelling, windparken bouwen. Windpark Oostermoer (het “Windpark”), zal bestaan uit 16 windmolens in de gemeente Aa en Hunze.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 3,00% junior obligatielening met een looptijd van 5 jaar en 2 maanden (62 maanden) ter financiering van een deel van het windpark. Dit om het lokale draagvlak te vergroten en zo omwonenden mee te laten profiteren van het nabijgelegen windpark. De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd volledig afgelost uit inkomsten van het windpark

Uitgevende instelling:

Windunie Development B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.045.250 en maximaal €1.045.250
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 3,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5,17 jaar
Aflossing:

In een keer aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 3,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €288,92 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Windpark Oostermoer zal bestaan uit 16 windturbines van 3,9 MW vermogen elk en een totaal parkvermogen van 62,4 MW. Het windpark wordt op dit moment gebouwd. De verwachte opleverdatum van het Windpark is augustus 2021.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.045.250 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Windpark Oostermoer Exploitatie B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening